Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

8 MARS 2017
RYSSLAND

Kommer Jehovas vittnen att förbjudas i Ryssland?

Kommer Jehovas vittnen att förbjudas i Ryssland?

Den 21 februari 2017 lämnade det ryska justitiedepartementet in en ny begäran till Jehovas vittnens administrativa centrum i Ryssland. Departementet kräver nu att få information om Jehovas vittnens alla 2 277 församlingar i landet.

Riksåklagaren beordrade en inspektion av det administrativa centrumet. Justitiedepartementet genomförde inspektionen, och i samband med den lämnade man in den här nya begäran. Vid inspektionen fokuserade myndigheterna bara på Jehovas vittnens juridiska sammanslutningar. De här sammanslutningarna inbegriper det administrativa centrumet och Jehovas vittnens lokala religiösa organisationer, som står som ägare till de fastigheter som används för religiösa möten. Den 27 februari 2017 avslutade justitiedepartementet sin inspektion och meddelade att det administrativa centrumet bryter mot lagen och uppvisar tecken på att ägna sig åt ”extremistisk verksamhet”.

I och med den här andra begäran skiftar justitiedepartementet nu fokus mot Jehovas vittnens församlingar. Jehovas vittnen tror inte att Riksåklagaren kommer att nöja sig med att försöka upplösa de juridiska sammanslutningarna, utan att man nu också vill förbjuda Jehovas vittnen i hela Ryssland. Jehovas vittnen världen över är oroliga för sina medtroende.