Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

27 JULI 2015
RYSSLAND

Ryssland förbjuder Jehovas vittnens officiella webbplats

Ryssland förbjuder Jehovas vittnens officiella webbplats

Sju månader efter att Högsta domstolen i Ryssland förklarat Jehovas vittnens officiella webbplats, jw.org, som extremistisk förbjöds den av ryska myndigheter. Förbudet började gälla den 21 juli 2015 när det ryska justitiedepartementet lade till jw.org på den statliga förteckningen över extremistiskt material. Sedan dess har internetleverantörer runt om i Ryssland blockerat webbplatsen, och det är nu olagligt för någon som befinner sig i Ryssland att tipsa om den. Ryssland är det enda landet i världen som har förbjudit jw.org.

Händelseutvecklingen fram till förbudet

Under 2013 inledde myndigheterna i Tver en rättsprocess mot webbplatsen, något som Jehovas vittnen i Ryssland var helt ovetande om. Det var Tvers stadsåklagare som hade lämnat in en anmälan till Tsentralnijs distriktsdomstol. Han krävde att jw.org skulle förbjudas eftersom den innehöll några av Jehovas vittnens publikationer som stämplats som extremistiska i tidigare domslut i Ryssland. * Den 7 augusti 2013 godkände distriktsdomstolen åklagarens yrkande och förklarade jw.org som extremistisk, utan att meddela Jehovas vittnen om det.

När Jehovas vittnen en månad senare fick höra talas om beslutet via lokala medier, överklagade de direkt och valde självmant att ta bort de ”extremistiska” publikationerna för användare i Ryssland. Den 22 januari 2014 upphävde den regionala domstolen i Tver beslutet från den lägre instansen och slog fast att det inte fanns någon laglig grund att förbjuda jw.org. Man konstaterade också att webbplatsens upphovsrättsinnehavare borde ha kallats till förhandlingen.

Biträdande riksåklagare Sabir Gadzjimjetovitj Kjechjerov var inte nöjd med domslutet, utan överklagade till Högsta domstolen i Ryssland. Trots att Jehovas vittnen inte kunde ha något juridiskt ombud närvarande på grund av bristande information, behandlade Högsta domstolen åklagarens kassationsansökan den 2 december 2014.

Högsta domstolen konstaterade att publikationerna tagits bort från webbplatsen kort efter beslutet från distriktsdomstolen i augusti 2013 men drog den ogrundade slutsatsen att publikationerna skulle kunna dyka upp på webbplatsen igen. Därför valde Högsta domstolen att upphäva den regionala domstolens beslut, vilket betyder att distriktsdomstolens beslut att jw.org är extremistisk * står fast. Jehovas vittnen begärde en omprövning av fallet, men deras begäran avslogs. De vädjade också till Högsta domstolens ordförande, som gav dem avslag den 8 juli 2015.

Beslut som hotar religionsfriheten

Jehovas vittnen anser att Högsta domstolens beslut är godtyckligt och grundlöst, eftersom inga av de publikationer som stämplats som extremistiska har varit tillgängliga på jw.org i Ryssland sedan hösten 2013. Internetleverantörer har uppmanats att blockera jw.org inom Ryssland som en följd av det här beslutet. Ryska internetanvändare har därför inte längre tillgång till webbplatsen, där Bibeln finns på mer än 130 språk och litteratur om Bibeln på över 700 språk, bland annat ryska och ryskt teckenspråk. Om någon i Ryssland berättar eller tipsar om webbplatsen, kan personen anklagas för extremistisk verksamhet och bli föremål för en brottmåls- eller förvaltningsrättsprocess. Förbudet gör att över 170 000 Jehovas vittnen inte längre har tillgång till något som varit ovärderligt för deras andlighet och som många av dem använt dagligen.

Högsta domstolens beslut gör att Jehovas vittnens fridsamma verksamhet nu kan motarbetas på ytterligare ett sätt. Religionsfriheten i Ryssland kommer att vara begränsad och hotad så länge vissa tjänstemän fortsätter att missbruka antiextremistlagen. Jehovas vittnen hoppas att tjänstemän med rättvisekänsla kommer att försvara religionsfriheten och rätten till en rättvis rättegång, vilka är grundläggande mänskliga rättigheter som garanteras av Rysslands grundlag och statens internationella åtaganden.

^ § 4 Fram till den 1 juni 2015 hade ryska domstolar stämplat 78 av Jehovas vittnens publikationer som extremistiska. Jehovas vittnen har överklagat besluten nationellt och lämnat in klagomål till Europadomstolen.

^ § 7 Den biträdande åklagaren lämnade in en kassationsansökan, och Högsta domstolens kammare för tvistemål tog upp fallet.