Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

15 SEPTEMBER 2015
RYSSLAND

Beslutet för 16 Jehovas vittnen i Taganrog dröjer

Beslutet för 16 Jehovas vittnen i Taganrog dröjer

Den förnyade prövningen av målet med 16 Jehovas vittnen i Taganrog i Ryssland är nu inne på sin nionde månad. Under sommaren hölls över 20 muntliga förhandlingar, och fler har schemalagts i oktober. Om det blir en fällande dom riskerar vittnena att dömas till fängelsestraff och böter så fort de är med vid religiösa möten, läser Bibeln och träffar sina medtroende.

Rättsprocessen tar hårt på de anklagade

De anklagade har behövt närvara under nästan 50 rättegångsdagar sedan den förnyade prövningen inleddes tidigare i år. Hela processen i Taganrog har nu pågått i över två år, vilket gör det till det mest utdragna brottmålet någonsin för Jehovas vittnen i Ryssland.

De anklagades vardag har påverkats mycket av de tidskrävande muntliga förhandlingarna. Kirill Kravtjenko, en av de anklagade, säger: ”Vi kan inte arbeta, vi hinner inte umgås med våra familjer och vi får inte tillräckligt med vila.” Eftersom rättegången har tagit så mycket tid och Jehovas vittnen svartmålats i samhället, har flera av de anklagade antingen blivit avskedade eller tvingats säga upp sig. Under de senaste två åren har de anklagade dessutom behövt tillstånd om de ska lämna Taganrog.

Processen har också orsakat känslomässig stress. ”Det har påverkat min hälsa”, säger Tatjana Kravtjenko. ”Jag har svårt att somna, eller så vaknar jag mitt i natten. Jag tänker på rättegången hela tiden. Det maler i huvudet, och jag känner mig orolig.” En av de andra anklagade, Nikolaj Trotsjuk, har flera gånger lagts in på sjukhus på grund av stressen kring rättegången.

Upptakten till den förnyade prövningen i Taganrog

År 2011 inledde polisen i hemlighet en brottsutredning mot Jehovas vittnen i Taganrog. De 16 vittnena åtalades 2012, och brottmålet inleddes i maj 2013. Efter 15 månader med muntliga förhandlingar dömdes sju av dem i domstolen i Taganrog för att de påstods ha ägnat sig åt extremistisk verksamhet. Alla sju dömdes till höga böter, och fyra av dem dömdes till långa fängelsestraff. Men böterna avskrevs direkt, och fängelsestraffen blev villkorliga. De nio andra frikändes av rättstekniska skäl, men domaren hävdade ändå att de ägnat sig åt extremistisk verksamhet.

De 16 vittnena överklagade till den regionala domstolen i Rostov för att rentvås från alla anklagelser. Åklagaren överklagade också eftersom han ansåg att de villkorliga domarna var alldeles för milda.

Den 12 december 2014 behandlade den regionala domstolen i Rostov överklagandena och upphävde då domen från domstolen i Taganrog. Men i stället för att frikänna vittnena valde den regionala domstolen i Rostov att gå på åklagarens linje och skickade tillbaka målet till domstolen i Taganrog för en förnyad prövning med en ny domare. Den förnyade prövningen började den 22 januari 2015, och vittnena förväntade sig att domen skulle komma i juni 2015. Men eftersom domaren har schemalagt muntliga förhandlingar i oktober verkar det som att målet kommer att pågå fram till slutet av 2015.

Ska antiextremistlagen användas mot fridsam religionsutövning?

Rysslands lag om extremistisk verksamhet kom till för att motverka terrorism, men vissa ryska tjänstemän missbrukar lagen och förhindrar fridsam och laglig religionsutövning. Med stöd av den här lagen har myndighetspersoner i hela landet avbrutit vittnenas möten, gjort husrannsakningar hemma hos dem och förbjudit och beslagtagit deras litteratur. I Taganrog använde myndigheterna lagen för att avregistrera den juridiska person som vittnena på orten använde och sedan beslagta deras Rikets sal. Efter det har myndigheterna i Samara och Abinsk följt deras exempel och avregistrerat vittnenas juridiska person på orten och beslagtagit deras fastigheter.

På grund av de ryska myndigheternas agerande har Jehovas vittnen lämnat in 28 klagomål till Europadomstolen för att få upprättelse. Eftersom 22 av klagomålen rör snarlika kränkningar av de mänskliga rättigheterna behandlar Europadomstolen dem tillsammans. Enligt en av de advokater som företräder vittnena kan Europadomstolen fatta ett beslut i de här fallen redan i slutet av 2015.

Religiös intolerans hotar att tillta

Ryssland har kommit till ett vägskäl i frågan om religionsfrihet. Om de anklagade i Taganrog fälls räknar Jehovas vittnen med att även deras medtroende i Samara, Abinsk och på andra platser i Ryssland kommer att åtalas. De hoppas att ryska myndigheter sätter stopp för den här klappjakten och i stället försvarar sina medborgares mänskliga rättigheter.

Tidslinje

 1. 9 juni 2008

  Åklagarmyndigheten i Rostov anmäler Jehovas vittnen i Taganrog för extremistisk verksamhet.

 2. 11 september 2009

  Den regionala domstolen i Rostov förklarar 34 av Jehovas vittnens publikationer som extremistiska och förbjuder Jehovas vittnens lokala religiösa organisation (LRO) i Taganrog.

 3. 8 december 2009

  Högsta domstolen i Ryssland fastställer den regionala domstolens dom från september 2009.

 4. 1 mars 2010

  De 34 publikationer som den regionala domstolen i Rostov förklarade som extremistiska förs upp på den statliga förteckningen över extremistiskt material av justitiedepartementet. Myndigheterna beslagtar Jehovas vittnens Rikets sal i Taganrog.

 5. 1 juni 2010

  Jehovas vittnen i Taganrog lämnar in klagomålet LRO i Taganrog med flera mot Ryssland till Europadomstolen.

 6. 30 april 2011

  Underrättelsetjänsten börjar smygfilma Jehovas vittnens möten i Taganrog.

 7. 6 juli 2011

  Myndigheterna för upp LRO i Taganrog på den statliga förteckningen över extremistiska organisationer.

 8. Augusti 2011

  Polisen inleder en brottsutredning mot Jehovas vittnen i Taganrog och gör husrannsakan i 19 bostäder.

 9. 31 maj 2012

  Jehovas vittnen i Taganrog åtalas för sin religiösa verksamhet.

 10. Maj 2013

  Förhandlingen med de 16 vittnena som åtalats för extremistisk verksamhet inleds i domstolen i Taganrog.

 11. 29, 30 juli 2014

  Domstolen i Taganrog dömer sju av vittnena för påstådd extremistisk verksamhet. Senare överklagar både de 16 vittnena och åklagaren domen.

 12. 12 december 2014

  Den regionala domstolen i Rostov skickar tillbaka målet för en förnyad prövning med en ny domare.

 13. 22 januari 2015

  Den förnyade prövningen av målet med de 16 vittnena inleds i domstolen i Taganrog.

^ § 44 ”Ryska federationens uppfyllande av sina förpliktelser och åtaganden”, resolution 1896 (2012), Europarådets parlamentariska församling, paragraf 25.31.

^ § 45 ”Avslutande granskning av Rysslands sjunde periodiska rapport”, FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, paragraf 20.