Den 30 juli 2014 fällde domstolen i Taganrog 7 av de 16 Jehovas vittnen som stod åtalade för att ha organiserat och deltagit i fridsamma religiösa möten. De åtalades bara därför att de har utövat samma slags religiösa verksamhet som Jehovas vittnen över hela världen gör. Det här utslaget skapar ett farligt prejudikat som kommer att begränsa Jehovas vittnens religionsfrihet i hela Ryssland.

Domaren hade planerat att avkunna domen den 28 juli 2014 men sköt upp det till nästa dag. Den 29 juli läste han upp den 100 sidor långa domen. Han höll på hela dagen och fortsatte på morgonen den 30 juli. Fyra äldstebröder dömdes till antingen fem eller fem och ett halvt års fängelse och böter på 100 000 rubel (närmare 20 000 kronor). Han dömde tre andra vittnen till böter på mellan 50 000 och 60 000 rubel (närmare 10 000–12 000 kronor) var. Domaren beslutade att bötesstraffet inte skulle verkställas eftersom preskriptionstiden löpt ut under den pågående utredningen och rättegången, och fängelsestraffen blev villkorliga. De övriga nio vittnena frikändes.

I sitt beslut hänvisade domaren till utslaget från september 2009 i den regionala domstolen i Rostov om att upplösa den lokala religiösa organisationen av Jehovas vittnen i Taganrog. Trots att domen från 2009 bara gällde den juridiska sammanslutningen, ansåg domaren att den religiösa verksamheten som utfördes av alla Jehovas vittnen i Taganrog och i områden däromkring var förbjuden.

Under den 15 månader långa processen har de åtalade intygat att de inte tänker avsäga sig sin tro, utan kommer att fortsätta sin verksamhet som Jehovas vittnen. För de som blivit dömda innebär deras beslut att fortsätta sin religiösa verksamhet att de riskerar fängelse som återfallsförbrytare.

Viktor Zjenkov, en av advokaterna i fallet säger: ”Jag är rädd för vad beslutet kommer att innebära för Jehovas vittnen i Ryssland. Rättsväsendet i Taganrog och i hela Ryssland kan använda det här beslutet för att fortsätta sin kampanj att trakassera och förfölja Jehovas vittnen, som hotas med fängelse bara för att de utövar sin tro.”

Jehovas vittnen i Taganrog kommer att överklaga domen till den regionala domstolen i Rostov.