Den 26 juni 2014 dömde Europadomstolen till förmån för Jehovas vittnen och deras rätt att utöva sin religion utan olagligt ingripande från ryska myndigheter. Domstolen slog enhälligt fast att Ryssland hade överträtt artikel 5 (rätt till frihet och säkerhet) och artikel 9 (tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet) i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna när polisen gjorde en olaglig razzia under ett religiöst möte kvällen den 12 april 2006.

Den kvällen var Jehovas vittnen över hela världen samlade till en årlig högtid till minne av Jesus död. Två församlingar i Moskva hade hyrt en hörsal i en skola för det särskilda mötet, och fler än 400 förväntades närvara. Under mötet anlände kravallpoliser i tio polisbilar och två minibussar tillsammans med en beväpnad specialstyrka (OMON) och tiotals uniformerade poliser. De spärrade genast av byggnaden och avbröt det religiösa mötet på olagliga grunder. De beordrade alla närvarande att lämna lokalen, genomsökte den, beslagtog litteratur och tvingade 14 män bland de närvarande att följa med till polisstationen, där de hölls kvar. Ett juridiskt ombud för de gripna männen kom till polisstationen för att hjälpa dem. Polisen visiterade honom, tryckte ner honom på marken, höll en kniv mot hans strupe och hotade med att hans familj skulle råka illa ut om han lämnade in ett klagomål. Efter att ha hållits kvar i nästan fyra timmar släpptes allihop och kunde åka hem.

Nikolaj Krupko, huvudsökande i fallet.

Nikolaj Krupko och tre av de andra kvarhållna männen väckte åtal mot myndigheterna för att de olagligt avbrutit mötet och gripit dem. Efter att distriktsdomstolen i Ljublino och en högre domstol i Moskva hade avslagit deras klagomål vände de sig till Europadomstolen i juni 2007.

Angående domen i fallet Krupko med flera mot Ryssland den 26 juni konstaterade Europadomstolen: ”Även i fall där myndigheterna inte blivit informerade om att ett offentligt möte ska hållas men där deltagarna inte stör den allmänna ordningen, har domstolen konsekvent hållit fast vid att det inte är ’nödvändigt i ett demokratiskt samhälle’ att polisen upplöser en fridfull samling. ... Den här slutsatsen gäller i ännu högre grad omständigheterna i det här fallet där det inte rörde sig om ett stökigt utomhusmöte utan en stillsam religiös högtid i en samlingslokal som inte störde eller utgjorde något hot mot den allmänna ordningen. Även om myndigheterna ansåg att mötet var olagligt därför att det inte var förannonserat, var det stora antalet beväpnade kravallpoliser som ingrep för att avbryta mötet och därefter gripandet och kvarhållandet av de sökande i tre timmar oproportionerligt för att upprätthålla allmän ordning.”

Det här är tredje gången Ryssland döms i Europadomstolen för att ha kränkt Jehovas vittnens rättigheter. I fallet Kuznetsov med flera mot Ryssland 2007 fastslog Europadomstolen att Ryssland hade överträtt Europakonventionen när lokala myndigheter upplöste ett möte som hölls av en teckenspråksförsamling i Tjeljabinsk. År 2010 fällde Europadomstolen Ryssland i fallet Jehovas vittnen i Moskva mot Ryssland. Moskvas åklagarmyndighet hade då utan laglig grund upplöst och förbjudit Jehovas vittnens juridiska sammanslutning i Moskva. Europadomstolens domar ger ytterligare bevis för att de ryska myndigheterna, genom att försöka förbjuda Jehovas vittnens verksamhet, har kränkt de rättigheter som garanteras i den ryska federationens grundlag och Europakonventionen.