Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

14 OKTOBER 2016
RYSSLAND

Rysk domstol avslår Jehovas vittnens klagomål gällande varning från Riksåklagarens kansli

Rysk domstol avslår Jehovas vittnens klagomål gällande varning från Riksåklagarens kansli

Den 12 oktober 2016 avslog Tverskojs distriktsdomstol i Moskva Jehovas vittnens klagomål mot Riksåklagarens kansli. Vittnena ville att domstolen skulle avgöra om en varning som utfärdats mot deras administrativa centrum utanför Sankt Petersburg var laglig. Varningen utfärdades den 2 mars 2016, och i den hävdas det att några av Jehovas vittnens lokala religiösa organisationer ägnar sig åt ”extremistisk verksamhet”. Trots att anklagelserna gäller lokala organisationer så är det Jehovas vittnens administrativa centrum som får stå till svars, eftersom det är sätet för verksamheten i landet. Anklagelserna om ”extremistisk verksamhet” grundar sig på falska bevis och osanna påståenden av lokala myndigheter. Domaren vägrade att låta Jehovas vittnen framföra vittnesmål eller visa videoupptagningar av ett flertal tillfällen då så kallad extremistisk litteratur planterats i Jehovas vittnens möteslokaler.

Jehovas vittnen kommer att överklaga till Moskvas stadsdomstol. Om den här instansen ställer sig på Riksåklagarens sida kommer varningen att kunna verkställas, och det hotar religionsfriheten för Jehovas vittnen i hela Ryssland. Den här domen och nya falska bevis för att Jehovas vittnen ägnar sig åt ”extremistisk verksamhet” på lokal nivå, kan göra att Riksåklagarens kansli inleder en rättsprocess för att likvidera Jehovas vittnens administrativa centrum.