Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

3 MARS 2014
RYSSLAND

Appellationsdomstol i Ryssland upprätthåller mänskliga rättigheter och vägrar förbjuda jw.org

Appellationsdomstol i Ryssland upprätthåller mänskliga rättigheter och vägrar förbjuda jw.org

Den 22 januari 2014 upphävde tre domare i den regionala domstolen i Tver en lägre domstols beslut att förbjuda Jehovas vittnens officiella hemsida, jw.org. * Den regionala domstolen valde att stå emot åklagarnas ihärdiga försök att förbjuda hemsidan genom att tillämpa lagar om rättssäkerhet. Det står i kontrast till andra beslut tagna av ryska domstolar de senaste åren.

De statligt sanktionerade trakasserierna och förföljelsen av Jehovas vittnen förvärrades den 7 augusti 2013. Den lägre domstolen i Tver (drygt 15 mil norr om Moskva) beslutade då att förbjuda jw.org efter en förhandling på endast 25 minuter. Jehovas vittnens representanter fick inte någon information om förhandlingen och hade ingen möjlighet att bemöta anklagelserna eller presentera ett försvar. De fick i stället höra talas om förbudet den 12 september 2013 via rapporter i media, bara några timmar innan tidsfristen för att överklaga gick ut. De lämnade genast in en överklagan till den regionala domstolen i Tver.

Den regionala domstolen behandlade ärendet den 22 januari 2014. Domstolen erkände att rättigheterna hos utgivarna av hemsidan, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., hade blivit kränkta och beslutade att en ny förhandling skulle hållas för att höra bevisföringen från båda sidor. Åklagaren, som hade fått stöd av representanter från justitiedepartementet och inrikesdepartementet, bad domstolen förklara hemsidan som extremistisk och att förbjuda den i hela Ryssland. Till den regionala domstolens heder underkändes hennes bevisföring.

Anti-extremistisk lag missbrukas och en kampanj av trakasserier sätter i gång över hela landet. I början av 2009 använde ryska myndigheter den vaga formuleringen i lagen om motverkande av extremistisk verksamhet för att trappa upp trakasserierna av Jehovas vittnen från enstaka tillfällen till en organiserad kampanj över hela landet. Myndigheterna har missbrukat lagen för att rättfärdiga att de har

  • frihetsberövat mer än 1 600 Jehovas vittnen

  • förbjudit 70 av deras religiösa publikationer

  • gjort husrannsakan av 171 hem och religiösa byggnader

  • upplöst eller stört 69 religiösa möten till dagens datum.

I målet i Tver ville åklagaren förbjuda jw.org på grund av de sex så kallade ”extremistiska” publikationer som fanns tillgängliga på hemsidan. Tsentralnijs distriktsdomstol i Tver använde lagen mot extremism som grund för beslutet den 7 augusti 2013. Beslutet var att förbjuda jw.org och lägga till den på den statliga förteckningen över extremistiskt material.

Det blev uppenbart att beslutet var oproportionerligt eftersom de inte ens erbjöd ett alternativ, till exempel att ta bort de ”extremistiska” publikationerna från hemsidan. När den regionala domstolen förstod att utgivarna redan hade tagit bort alla ”extremistiska” publikationer från den delen av jw.org som är tillgänglig för invånarna i Ryssland, kom de fram till att det inte fanns någon grund till att förbjuda hemsidan. Beslutet är nu slutgiltigt, även om åklagaren har sex månader på sig att lämna in en överklagan till högre instans. Domstolen är dock inte förpliktad att ta upp fallet till prövning.

Visar beslutet i den regionala domstolen i Tver att situationen håller på att förbättras?

Det återstår mycket att rätta till. Den regionala domstolens objektiva bedömning och domslut står i skarp kontrast till de förtryckande åtgärder som andra ryska domstolar har tagit mot Jehovas vittnen. Europadomstolen har vid flera tillfällen fördömt Rysslands kränkning av Jehovas vittnens religionsfrihet. I stället för att följa Europadomstolens riktlinjer har Ryssland gång på gång fortsatt att kränka de mänskliga rättigheterna. Jehovas vittnen har nu 23 ansökningar mot Ryssland som väntar på att behandlas av Europadomstolen.

Visar beslutet i den regionala domstolen i Tver att situationen håller på att förbättras? Jehovas vittnen kommer att med stort intresse följa hur Ryssland reagerar på den här domen och kommande utslag i Europadomstolen.

^ § 2 Om domstolen hade förbjudit jw.org skulle det inneburit att internetleverantörer i Ryssland skulle stängt ner hemsidan. Förbudet skulle också ha gett myndigheter rätt att åtala dem som visar hemsidan för andra.