Gå direkt till innehållet

2 JULI 2015
RWANDA

Domstol i Rwanda tar avstånd från religiös diskriminering

Domstol i Rwanda tar avstånd från religiös diskriminering

En domstol i Karongidistriktet i västra Rwanda har försvarat åtta elevers religionsfrihet. Frågan gällde om de här eleverna, som är Jehovas vittnen, har rätt att vägra delta i religionsundervisningen av samvetsskäl.

De flesta skolor i Rwanda är knutna till religiösa organisationer. Några av de här skolorna kräver att eleverna är med vid gudstjänster och betalar kyrkoskatt. Elever som är Jehovas vittnen går inte med på det, och mellan 2008 och 2014 har 160 vittnen därför blivit avstängda. Även om frågan nu behandlas på nationell nivå, visar fallet i Karongi att rwandiska myndigheter kan hantera religiös diskriminering.

Religiös diskriminering bakom avstängningar

Den 12 maj 2014 stängdes åtta Jehovas vittnen av från skolan Groupe Scolaire Musango i Karongi sedan de vägrat vara med vid en gudstjänst. Eleverna var mellan 13 och 20 år. * Deras föräldrar tog upp frågan med den ansvarige politikern i Rwankuba-området, som i sin tur beordrade att eleverna skulle få komma tillbaka till skolan. Skolledningen var inte nöjd med beslutet och bytte därför taktik. Nu anklagade de i stället eleverna för att visa bristande respekt för nationalsången, eftersom de vägrade sjunga den. Den 4 juni 2014, bara två dagar efter att eleverna fått komma tillbaka till skolan, kom polisen dit och grep dem.

Eleverna var frihetsberövade i sex dagar. Poliser hotade och trakasserade dem, och de två äldsta eleverna blev misshandlade eftersom de påstods ha dåligt inflytande på de yngre eleverna. Ändå vägrade alla åtta elever att gå emot sin tro.

Eleverna frikänns

Sju av eleverna släpptes den 9 juni 2014, och åklagaren avskrev den yngsta eleven från ärendet. Men den äldste eleven fick sitta kvar i häktet ytterligare nio dagar. Därefter beordrade en domare att han skulle släppas ur häktet men vara under övervakning fram till rättegången den 14 oktober 2014.

Under förhandlingen frågade domaren ut var och en av eleverna. En av dem förde allas talan när han berättade att den verkliga anledningen till att de blivit avstängda inte var att de vägrat sjunga nationalsången, utan att de vägrat att betala kyrkoskatt och att närvara vid skolans gudstjänster.

Domaren bad då åklagaren lägga fram ytterligare bevis för att eleverna visat ”bristande respekt för nationalsången”. Åklagaren satte mer press på eleverna, men det de sa bevisade bara att de inte varit respektlösa när andra sjöng nationalsången.

Den 28 november 2014 kom ett skriftligt domslut från domstolen i Karongi där man slog fast att de som avstår från att sjunga nationalsången ”inte kan anses vanhelga eller visa bristande respekt för den”. Domstolens beslut är i linje med landets lag och ledde till att barnen frikändes. Det kan också i förlängningen bidra till att den religiösa diskrimineringen i Rwandas skolor får ett slut.

Vädjan om att grundläggande rättigheter ska respekteras

Jehovas vittnen i Rwanda är tacksamma över den positiva utgången för eleverna på skolan Groupe Scolaire Musango. Men i andra fall har vittnen som blivit avstängda på grund av sin tro inget annat val än att byta skola. Vissa barn måste avbryta sin skolgång eftersom det enda alternativet är privatskolor, och de är alldeles för dyra för många familjer.

Föräldrar som är Jehovas vittnen vill, precis som alla föräldrar, att det ska gå bra för deras barn. De vill att deras barn ska kunna utveckla sina förmågor och bidra till samhället. Jehovas vittnen hoppas nu att det positiva utslaget i Karongi ska bidra till att alla skolor i Rwanda kommer att respektera elevernas rätt till samvets- och religionsfrihet.

^ § 5 I Rwanda blir man myndig när man är 21 år (artikel 360 i civillagen).