Gå direkt till innehållet

6 MAJ 2016
RWANDA

Lag och ordning upprätthålls i Rwanda

Lag och ordning upprätthålls i Rwanda

Efter en lång och utdragen rättskamp har Jehovas vittnen i Rwanda äntligen fått rättvisa. Bakom denna seger står opartiska domare och Rwandas justitieombudsman. Högsta domstolen dömde först till nackdel för vittnena och ålade dem att kompensera ägarna till en byggnad som myndigheter i huvudstaden Kigali hade beslutat skulle rivas. Men ombudsmannen såg den uppenbara orättvisan och begärde Högsta domstolen att ompröva sin dom.

Insats för att städa upp i huvudstaden

År 2006 påbörjades en omfattande satsning för att städa upp i Kigali. Invånarna skulle göra alla gator och offentliga platser rena och fria från bland annat gatukiosker. Det innebar att alla förpliktigades att underhålla och försköna allmänna områden runt sina tomter.

Myndigheternas bestämmelse innebar också att alla olovliga byggnader skulle jämnas med marken. Det gällde även en byggnad som mr Ngayabateranya utan tillstånd hade byggt på allmän mark. Byggnaden var inte bara olovlig, utan också undermåligt byggd och fyllde inte byggkraven. När den 21 dagar långa tidsfristen för byggnaderna i Gasabo-området gick ut hade ingenting hänt, och borgmästaren utfärdade då en rivningsorder av de olovliga byggnaderna. Jehovas vittnen har sitt nationella kontor i detta område, närmare bestämt i stadsdelen Remera. Och när de olovliga byggnaderna var borta tog de initiativet att försköna området kring sitt kontor genom att anlägga en gångväg och en trädgård.

Vittnena dömda i första instans

Det var myndigheterna som rev Ngayabateranyas byggnad. Men efteråt lämnade han och hans medägare in klagomål till domstolen i Gasabo och anklagade Jehovas vittnen för att ha rivit byggnaden. Ngayabateranya och hans medägare menade bestämt att de borde kompenseras för byggnaden. Jehovas vittnen lade fram officiella dokument som bevisade att det helt klart var myndigheterna som var ansvariga för rivningen. Ngayabateranya hade inga bevis alls för sitt påstående, men trots det dömde domstolen till hans fördel och blundade helt för vittnenas bevis.

Domen upphävs

Vittnena överklagade till förvaltningsdomstolen, som efter att ha granskat bevisen kom fram till att den lägre domstolens beslut var både ogrundat och orättvist. Den 5 november 2010 dömdes Ngayabateranya och hans medägare för att ha satt i gång en onödig rättsprocess och ålades att stå för alla rättegångskostnader och betala skadestånd på 800 000 rwandiska franc (cirka 8 300 SEK).

Högsta domstolen missar viktiga bevis

Ngayabateranya överklagade till Rwandas högsta domstol. Under förhandlingarna uppgav en representant från Remeras stadsförvaltning att Ngayabateranyas byggnad hade byggts utan lov och därför hade rivits när myndigheterna utfärdade att Kigali skulle städas upp. Högsta domstolen konstaterade att Jehovas vittnen inte hade rivit byggnaden, men drog ändå slutsatsen att det var vittnena som hade drivit på rivningsprocessen. Domstolen blundade för viktiga bevis och kom fram till att vittnena utnyttjat situationen när de anlade en trädgård där byggnaden en gång stod. Högsta domstolen dömde till fördel för åklagarna och ålade vittnena att betala skadestånd på 22 055 242 rwandiska franc (cirka 237 000 SEK). Vittnena protesterade men betalade summan den 4 april 2013.

Ombudsman uppmanar Högsta domstolen att skipa rätt

Jehovas vittnen lämnade in ett klagomål till justitieombudsmannens kansli eftersom de kände att de blivit falskeligen anklagade och orättvist dömda som ansvariga för rivningen av Ngayabateranyas byggnad. Rwandas högsta ombudsman, mrs Aloysie Cyanzayire, behandlade ärendet och såg över domslutet från Högsta domstolen.

Aloysie Cyanzayire granskade bevisen och slog fast att byggnaden hade rivits för att Ngayabateranya inte hade följt lagen. Hon bekräftade också att det var helt grundlöst att döma vittnena bara för att de följt myndigheternas direktiv att försköna de omgivande områdena. Vittnenas initiativ och fortsatta underhåll av marken var enligt henne en ”värdefull insats”, och ”deras stöd till statens åtgärder för att städa upp i staden var mycket berömvärt”.

De olovliga byggnaderna före uppstädningen i Kigali; området efter att det piffats till.

Den 4 december 2013 begärde Cyanzayire att Högsta domstolen skulle ompröva sitt beslut mot Jehovas vittnen. Fallet lades fram för en ny jury, och den 17 oktober 2014 upphävde Högsta domstolen sin egen dom. Man slog fast en gång för alla att Ngayabateranyas påstående var ogrundat. Domstolen beslutade att Ngayabateranya skulle stå för alla rättegångskostnader och betala tillbaka de pengar han på orättvis grund hade snuvat åt sig. Man har nu satt i gång en process för att Jehovas vittnen ska få tillbaka pengarna.

Skydd under lagen

Jehovas vittnen uppskattar verkligen den hjälp de fick av Cyanzayire i egenskap av ombudsman. Och de är mycket tacksamma för att Högsta domstolen upphävde sin dom. Alla laglydiga medborgare i Rwanda kan vara glada över att det finns fungerande åtgärder för att skipa rätt och upprätthålla lag och ordning.