Gå direkt till innehållet

RWANDA

Översikt över Rwanda

Översikt över Rwanda

Jehovas vittnen har varit aktiva i Rwanda sedan 1970. De blev lagligt inregistrerade 1992, vilket regeringen bekräftade 2002. Jehovas vittnen är välkända för sin politiska neutralitet och är i allmänhet fria att utöva sin religion. De deltog inte i illdåden under folkmordet 1994, och de riskerade till och med sina egna liv för att rädda andra. Men vissa diskriminerar Jehovas vittnen för att de fortsätter att hålla sig till samma norm när det gäller politisk neutralitet i dag.

På vissa ställen relegerar skolledningen Jehovas vittnens barn för att de vägrar delta i patriotiska och religiösa ceremonier i skolan. * Dessutom kräver regeringen att lärarna deltar i seminarier som inbegriper militär utbildning och att sjunga nationalsången. Som ett resultat av det har hundratals lärare som är Jehovas vittnen förlorat sina arbeten. År 2010 krävde regeringen i Rwanda att alla statstjänstemän skulle delta i en ceremoniell ed som inbegrep landets flagga. Därför förlorade många Jehovas vittnen som var statstjänstemän sina jobb.

Trots dessa utmaningar är Jehovas vittnen i Rwanda tacksamma för den religiösa frihet de har. De hoppas att myndigheterna i Rwanda med tiden kommer att förstå att deras politiskt neutrala hållning inte utgör något hot mot regeringen.

^ Jehovas vittnen ser deltagande i patriotiska ceremonier som en religiös handling och en överträdelse av Guds befallning att endast tillbe honom. Även om de själva inte deltar i sådana ceremonier, respekterar de andras rätt att göra det.