Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen som inte fick terminsbetyg för att de vägrat betala kyrkoskatt.

9 JUNI 2016
RWANDA

Rwanda ingriper mot religiös diskriminering i skolor

Rwanda ingriper mot religiös diskriminering i skolor

Regeringen i Rwanda tog ett viktigt steg mot att stoppa religiös diskriminering i skolor genom att utfärda en förordning om att elevens religiösa övertygelse måste respekteras. Det här var efterlängtat av de elever som av samvetsskäl inte vill vara med under vissa delar av skolans verksamhet.

I Rwanda finansieras de flesta skolor av skattemedel men drivs av religiösa organisationer. De är öppna för alla, så eleverna kan tillhöra olika religioner. Men en del skolledningar har tvingat elever att vara med på religiösa eller patriotiska aktiviteter eller krävt att de ska betala kyrkoskatt. Elever som inte gått med på det på grund av sin religiösa övertygelse har straffats. En skolminister med ansvar för grundskolan beskriver den rådande inställningen på många skolor: ”Eleverna får inte utöva sin religion på ett sätt som strider mot vår tro.”

Regeringens förordning stärker samvetsfriheten

Regeringen utfärdade en förordning som innehöll nya anvisningar för att få slut på den religiösa diskrimineringen i skolorna. I artikel 12 i förordning nr 290/03, som publicerades i Official Gazette den 14 december 2015, sägs det att varje skola ska respektera elevernas religionsfrihet och tillåta att de utövar sin religion, såvida deras religion eller kyrka är lagligt erkänd och det inte stör undervisningen.

Varje skola ska respektera elevernas religionsfrihet. (Förordning nr 290/03, artikel 12.)

Regeringens ingripande ger tyngd åt ett beslut från domstolen i Karongi som gällde några unga Jehovas vittnen som valde att inte vara med vid en gudstjänst som anordnades av skolan. Skolledningen respekterade inte det, utan stängde av eleverna i maj 2014. Men domstolen frikände eleverna och de kunde fortsätta sin utbildning.

I ett annat fall vägrade rektorn på en skola i Ngororero att ge betyg till 30 elever som vägrat att betala kyrkoskatt (ingår ej i ordinarie skolavgifter). När föräldrarna klagade hos regionens utbildningsansvarige gav rektorn slutligen efter och delade ut betyg till alla elever i slutet av läsåret.

En lättnad för eleverna

Chantal Uwimbabazi, som är ett Jehovas vittne, stängdes av från sin skola i Ngororero för att hon inte ville vara med på en katolsk mässa som hölls i skolan. Hon blev retad av sina klasskompisar och andra och kunde inte gå i skolan på ett helt år. Senare började hon i en skola som låg längre bort från hemmet och som hade högre skolavgifter. Det var tufft för hennes mamma, som är änka och har en mycket begränsad ekonomi. När Chantal hörde talas om de nya anvisningarna blev hon mycket lättad. Hon säger: ”Jag tror att andra elever i liknande situationer i religiösa skolor också kommer att kunna fortsätta sin utbildning utan att få sina rättigheter kränkta.”

De nya direktiven är i linje med Rwandas grundlag, som garanterar religionsfrihet och rätten till utbildning. Elever som är Jehovas vittnen och deras föräldrar ser fram emot att få ett slut på all religiös diskriminering på skolorna i landet. De är tacksamma för att regeringen gripit in för att skydda elevernas religionsfrihet.