Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Fyra familjer som är Jehovas vittnen fick nyligen personbevis utfärdade till sina barn (familjen Saad är andra från vänster).

2 MARS 2016
PALESTINA

Jehovas vittnen i Palestina diskrimineras

Jehovas vittnen i Palestina diskrimineras

Mike Jalal och Natali Saad är Jehovas vittnen, som ingår i den kristna minoriteten i Palestina. De är gifta men får inget vigselbevis, och de fick kämpa hårt för att deras lilla son, Andrae, skulle få ett personbevis. Familjen Saads situation är tyvärr inte unik, utan flera andra par som är Jehovas vittnen har råkat ut för samma sak. Jehovas vittnen har inte samma rättigheter som andra invånare i Palestina, eftersom myndigheterna inte erkänner deras religion.

Stora konsekvenser för enskilda medborgare

Paret Saad vigdes i Israel av en representant för Jehovas vittnen. Men palestinska inrikesdepartementet vägrar att registrera deras äktenskap eftersom Jehovas vittnen inte är en erkänd religion där. Det här innebär att deras barn ses som utomäktenskapliga, och därför kunde de inte få personbevis. Familjen Saad och andra föräldrar som är Jehovas vittnen har gjort allt de kan för att komma till rätta med det här problemet.

Frågan om personbevis löst

Under 2014 lyssnade inrikesdepartementet till slut på deras vädjanden om att få registrera barnen. Familjen Saad är lättade över att Andrae (född den 30 januari 2012) äntligen har fått ett personbevis. Situationen har också löst sig bra för Maya Jasmin, Laura och Cristian, som är med på bilden i början av artikeln tillsammans med sina föräldrar. Familjerna är glada över att barnen har fått personbevis där det står att de är kristna.

Det här gör att barnen får samma rättigheter som andra medborgare. Deras föräldrar kan nu resa utomlands med dem utan problem, och barnen får också möjlighet att gå i skolan.

Andra frågor behöver lösas

Situationen har blivit bättre, men myndigheterna vägrar fortfarande att utfärda vigselbevis för paret Saad och sju andra par som är Jehovas vittnen. Och på grund av det blir de illa behandlade av andra som tror att de lever ihop utan att vara gifta.

Paren påverkas också ekonomiskt. De måste lämna in separata inkomstdeklarationer och kan inte ha gemensamt bankkonto. Om det skulle uppstå en akutsituation har de inte heller rätt att välja medicinsk behandling åt varandra. Om en av dem dör får inte partnern eller barnen ärva tillgångarna. Begravningen blir också problematisk, eftersom de bara kan få en gravplats på den icke-muslimska delen av en muslimsk begravningsplats. Familjerna kan alltså inte få en kristen begravning.

Ansträngningar för att få lagligt erkännande

I september 2010 ansökte Jehovas vittnen om att bli erkända av myndigheterna i Palestina. När det hade gått mer än två år utan att de fick något svar vände de sig till en högre instans i Ramallah för att få lagligt erkännande. Domstolen avslog deras ansökan i oktober 2013 på grund av en teknisk formalitet.

Sedan dess har Jehovas vittnen vidtagit ytterligare juridiska åtgärder och träffat olika tjänstemän för att försöka lösa problemet. Men myndigheterna har ännu inte agerat i frågan, så läget är oförändrat.

Jehovas vittnens jurist, Philip Brumley, säger: ”Jehovas vittnen har funnits i Ramallah med omnejd i nästan 100 år. De är tacksamma för att myndigheterna låter dem utöva sin religion. Men det är religiös diskriminering som gör att de inte blir lagligt erkända, och det borde inte få komma i vägen för deras mänskliga rättigheter.”

Myndigheterna i Palestina har tagit ett steg i rätt riktning genom att utfärda personbevis för Jehovas vittnens barn. De gifta par som för närvarande saknar vigselbevis är optimistiska och hoppas att myndigheterna kommer att utfärda vigselbevis åt dem och så småningom erkänna deras religion.