Jehovas vittnen har varit aktiva i Kongo-Kinshasa sedan 1940-talet. Genom historien har de kämpat med krig, myndighetsförbud och brutala attacker från medlemmar av andra religioner.

Det officiella motståndet från regeringen upphörde 1993, när högsta domstolen upphävde det senaste förbudet mot vittnenas religiösa verksamhet. Jehovas vittnen är numera vanligtvis fria att utöva sin religion utan störningar från staten. Men vissa religiösa grupper fortsätter att trakassera eller förfölja vittnena. Medlemmar av stamreligionen kimbilikiti har kidnappat många av dem och attackerat dem våldsamt. Dessa brott leder ofta inte till några straff från de lokala myndigheterna, och några i de lokala myndigheterna bekänner sig själva till kimbilikiti. Representanter för Jehovas vittnen har överklagat sådana hinder för rättvisan till högre domstolar.

Dessutom sponsras många skolor i Kongo-Kinshasa av religiösa organisationer. Det har lett till att ett antal av dessa skolor stängt av barn till vittnen för att de vägrat närvara vid och delta i religiösa aktiviteter i skolan. Under 2013 utfärdade utbildningsdepartementet en landsomfattande bestämmelse som kritiserar religiös intolerans i skolorna. Tillsammans med en ny lag om utbildning har den bestämmelsen redan lett till att skolorna tar emot barn till vittnen igen och att de lämnar ut avgångsbetyg som barn till vittnen tidigare inte fått.