Gå direkt till innehållet

12 MARS 2015
KONGO-KINSHASA

Kongo-Kinshasa förbjuder religiös diskriminering i skolor

Kongo-Kinshasa förbjuder religiös diskriminering i skolor

”Att kämpa mot diskriminering och för jämlikhet är grundläggande i landets utbildningssystem.” (Utbildningsdepartementets sekretariat, 12 juni 2014)

Barn till Jehovas vittnen i Kongo-Kinshasa blev under många år avstängda från skolor som sponsras av andra religiösa organisationer, när dessa elever inte ville ta del i religiösa aktiviteter. Skolorna satte sina interna regler över myndigheternas bestämmelser och ignorerade därmed elevernas rättigheter. Kongolesiska myndigheter lade märke till detta och slog fast att alla har rätt till utbildning utan diskriminering.

Skolor som sponsras av kyrkor sätter interna regler över myndigheternas bestämmelser

Religiösa organisationer har ingått ett avtal med den kongolesiska staten om att sponsra grundskolor i behövande områden. I avtalet framgår det tydligt att ”barn ska skyddas från sådant som främjar religiös diskriminering och intolerans”. Men de skolor som sponsras av kyrkor har ofta haft interna bestämmelser som kräver att eleverna närvarar vid och deltar i religiösa aktiviteter. Ett antal av dessa skolor har ignorerat både sitt avtal med myndigheterna och elevernas religionsfrihet och envist hävdat att skolans regler gällde.

Problemet blev tydligt 2005 när en skola som sponsrades av en kyrka i Abumombazi i Équateur-provinsen stängde av 52 elever som var Jehovas vittnen därför att de begärt att inte behöva närvara vid kyrkliga gudstjänster som skolledningen arrangerat. Problemet blev värre då sådana skolor i andra provinser gjorde likadant. Efter ett tag hade mer än 300 vittnen från alla årskurser blivit avstängda, även de som snart skulle ta examen.

Trettonåriga Kanyere Ndavaro, som blev avstängd på orätta grunder 2009, säger: ”Det här känns väldigt tråkigt och har påverkat mitt liv negativt. Nu vet jag inte hur min framtid ska bli.” Kambere Mafika Justin, som blev avstängd strax innan han skulle ta examen 2010, sa att hans liv hade ”vänts upp och ner”. Men även om eleverna var ledsna över att de nekats utbildning eller avgångsbetyg vägrade de att gå emot sin religiösa tro.

Kongolesiska tjänstemän upprätthåller religionsfriheten

Föräldrarna till de elever som blivit avstängda tog kontakt med skolledningen i ett försök att lösa situationen, men utan någon större framgång. Därför tog vittnena ärendet vidare till myndigheterna, där de fick hjälp av uppriktiga tjänstemän som arbetade för att stoppa den religiösa diskrimineringen.

År 2011 publicerade Bazizane Maheshe, utbildningsdepartementets representant i Norra Kivu-provinsen, en officiell skrivelse med titeln ”Förbud mot religiös diskriminering”, som beskrev situationen som ”bedrövlig”. Problemet blev tydligt uppmärksammat i skrivelsen, där det stod: ”Elever som tillhör vissa religiösa inriktningar diskrimineras på grund av interna skolbestämmelser i strid med de regler som gäller i Demokratiska republiken Kongo [Kongo-Kinshasa].”

Frågan blev nationellt uppmärksammad den 4 september 2013 när Kongo-Kinshasas utbildningsminister, Mwangu Famba, publicerade en bestämmelse som gällde alla skolor i hela landet. Denna ”Skrivelse om förbud mot diskriminering på grund av religion” slog tydligt fast: ”Alla barn har rätt att gå i vilken skola som helst utan att behandlas ofördelaktigt på grund av sin religion.” Bestämmelsen visade också att avstängning av elever på religiösa grunder var ”helt i strid med de lagar och normer som råder i Demokratiska republiken Kongo [Kongo-Kinshasa].”

Många skolor har följt de officiella bestämmelserna och låtit elever som är Jehovas vittnen få komma tillbaka. Men några skolor har vägrat. Därför publicerade utbildningsdepartementet den 12 juni 2014 en rapport som förstärker bestämmelsen från september 2013 och hänvisar till den nya ramlagen om utbildning * som utfärdats av landets president. Den här påminnelsen visade på roten till problemet, när den framhöll vikten av att motarbeta diskriminering och betonade att nationella och internationella lagar går före interna skolbestämmelser. Utbildningsministern utsåg också utredare som skulle besöka skolor i landet för att se till att bestämmelsen efterlevs. Dessa åtgärder som myndigheterna vidtagit kommer helt säkert att få långsiktiga och positiva resultat.

Fördelar för många

När skolor i Kongo-Kinshasa följer lagen, kan alla elever förvänta sig att få en utbildning utan att behöva bli utsatta för religiös intolerans. Skolbarn kommer att lära sig att respektera alla människor, oavsett tro. På så sätt kommer kongolesiska skolor inte bara att upprätthålla landets grundlag, utan också bli ett exempel i rättvisa för landets ungdomar.

^ § 12 No. 014/004/2014 ”Den nya ramlagen om utbildning ... ger föräldrar friheten att skriva in sina barn i valfri skola. ... Att kämpa mot diskriminering och för jämlikhet är grundläggande i landets utbildningssystem.