Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 MARS 2016
KIRGIZISTAN

Kommer offren för polisbrutalitet i Osj att få upprättelse?

Kommer offren för polisbrutalitet i Osj att få upprättelse?

Kirgizistans riksåklagare har för tredje gången gett anvisningar till stadsåklagarmyndigheten i Osj om att överväga att inleda en brottsutredning mot tio poliser. Poliserna gjorde en olaglig razzia under ett av Jehovas vittnens religiösa möten i augusti 2015 och misshandlade flera av de närvarande svårt. Trots tydliga bevis på tjänstefel från polisens sida har stadsåklagarmyndigheten i Osj vägrat inleda en brottsutredning.

Olaglig razzia och övervåld

Söndagsmorgonen den 9 augusti 2015 gjorde tio poliser från Avdelning 10 * vid polisen i Osj en razzia mot ett stillsamt religiöst möte i en hyrd lokal där mer än 40 människor hade samlats. En av poliserna skrek åt Nurlan Usupbaiev, som höll i mötet, att avbryta mötet omedelbart eftersom det var ”olagligt”. Polisen hotade upprepade gånger att skjuta alla närvarande. En av de närvarande, Tinçtik Oljobaiev, försökte filma polisens hårdhänta åtgärder, men då tog de in honom i ett annat rum och misshandlade honom brutalt.

Tio män fördes till polisstationen. Där blev sex av dem brutalt misshandlade och tre av dem var nära att strypas, inklusive Nurlan Usupbaiev. Männen släpptes senare den dagen och de som fått allvarliga skador uppsökte sjukhus för att få vård.

Två dagar senare, den 11 augusti, greps Nurlan Usupbaiev av poliserna Koçobek Kozubaiev och Nurbek Şerikbaiev, samma poliser som varit drivande under razzian och misshandeln. Anledningen var att han tagit del i olaglig religiös verksamhet. Rättegången skulle äga rum i den lokala domstolen i Osj den 20 och 21 augusti.

Domstolar försvarar Jehovas vittnens rätt att tillbe

Under rättegången påstod representanten för Avdelning 10 att det religiösa mötet den 9 augusti var olagligt eftersom Jehovas vittnen inte är registrerade i Osj. Åklagarsidan framhöll också att Jehovas vittnen tagit med sina barn till mötet och menade därför att de överträtt Kirgizistans religionslag, som förbjuder att man värvar barn till religiösa organisationer.

Den 21 augusti fann rättens ordförande att Nurlan Usupbaiev inte var skyldig till olaglig religiös verksamhet. Domstolen kom fram till att målet mot honom skulle läggas ner eftersom det inte fanns bevis för att han ägnat sig åt olaglig religiös verksamhet eller att han värvade barn.

Stadsåklagaren i Osj överklagade beslutet till distriktsdomstolen i Osj. Distriktsdomstolen avslog överklagan och höll fast vid den lägre domstolens beslut att frikänna Nurlan Usupbaiev. Den framhöll återigen att Jehovas vittnen är en religiös organisation som är registrerad i Kirgizistan, och noterade att Högsta domstolens författningsavdelning redan konstaterat att den del av lagen i Kirgizistan som kräver lokal registrering av religionssamfund inte är grundlagsenlig. * Men åklagaren har nu överklagat till Högsta domstolen, som kommer att ta upp fallet den 2 mars 2016.

Åklagaren begär att polisen granskas

Samtidigt som fallet mot Nurlan Usupbaiev pågick lämnade han och de andra som blev brutalt misshandlade i razzian den 9 augusti in ett klagomål till stadsåklagarmyndigheten i Osj. De begärde att åtal skulle väckas mot de tio poliser som var inblandade i misshandeln. Detta var början på en rad ansökningar och överklaganden. Stadsåklagaren i Osj har tre gånger vägrat att inleda ett rättsfall, och varje gång överklagade offren till riksåklagaren. Riksåklagaren har två gånger återkallat beslutet av stadsåklagaren i Osj och gett honom anvisning om att ta upp fallet. Men när den tredje överklagan kom in skickade riksåklagaren vidare den till stadsåklagaren i Osj för ett beslut, i stället för att själv pröva den. Den här senaste anvisningen från riksåklagaren, daterad den 21 januari 2016, gör att man undrar om offren någonsin kommer att få upprättelse.

Jehovas vittnen i Kirgizistan är tacksamma för den nationella registreringen och de senaste utslagen i Osj. De uppskattar rättvisa domare som modigt banar vägen för religionsfrihet genom att följa lagen och respektera religionsfriheten, som också regeringen står bakom. Men de är mycket bekymrade över att myndigheterna inte har ställt poliserna som deltog i den brutala attacken inför rätta. Jehovas vittnen vädjar till riksåklagarmyndigheten om att vidta kraftfulla åtgärder och åtala de skyldiga.

^ § 4 Kirgizistans inrikesdepartement ansvarar för Avdelning 10.

^ § 10 Beslutet är daterat den 4 september 2014. Se artikeln ”Högsta domstolen i Kirgizistan upprätthåller religionsfriheten för Jehovas vittnen”.