Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

5 NOVEMBER 2014
KIRGIZISTAN

Högsta domstolen i Kirgizistan upprätthåller religionsfriheten för Jehovas vittnen

Högsta domstolen i Kirgizistan upprätthåller religionsfriheten för Jehovas vittnen

Den 4 september 2014 blev en milstolpe för Jehovas vittnen och religionsfriheten i Kirgizistan. Högsta domstolens författningsavdelning i Kirgizistan förklarade att delar av religionslagen från 2008 * inte var grundlagsenliga. Beslutet slog fast att Jehovas vittnen har rätt att utöva sin religion fritt i södra Kirgizistan, där de upprepade gånger har nekats lagligt erkännande de senaste fyra åren.

Jehovas vittnen blev registrerade i Kirgizistan 1998, och var relativt fria att utöva sin religion i hela landet. Men sedan religionslagen från 2008 trätt i kraft har polisen gång på gång gjort razzior mot Jehovas vittnens möten i södra Kirgizistan, och man har påstått att deras verksamhet i de här områdena är ”olaglig” eftersom de inte har lokalt registrerade religiösa organisationer. Samtidigt har den statliga kommittén för religiösa angelägenheter (SCRA) felaktigt tillämpat vissa restriktiva bestämmelser i religionslagen från 2008 för att hindra Jehovas vittnen från att bli registrerade i de här områdena. Beslutet den 4 september undanröjde sådana hinder.

En betydelsefull juridisk utveckling

Religionslagen från 2008 förbjuder ”aktiviteten och verksamheten hos en religiös organisation” som inte är registrerad (Artikel 8(2)). SCRA tolkade den här bestämmelsen på ett sätt som gjorde att de kunde förbjuda Jehovas vittnen att utöva sin religiösa verksamhet i alla de städer och byar i Kirgizistan där de inte har lokalt registrerade religiösa organisationer. Samma lag krävde att en lista över de 200 första medlemmarna i en organisation först måste lämnas in till och godkännas av de lokala myndigheterna (Artikel 10(2)) innan organisationen kunde ansöka om registrering hos SCRA. Det här satte Jehovas vittnen i en knivig situation. De fick veta av SCRA att de behövde registreras lokalt för att lagligt kunna komma tillsammans för tillbedjan, men de kunde inte bli registrerade eftersom de lokala myndigheterna inte godkände deras lista över de första medlemmarna. Det gav SCRA och lokala myndigheter en förevändning att trakassera vittnena eftersom de inte kunde uppfylla kraven för registrering. Allt detta gjorde att Jehovas vittnen lämnade in en ansökan till författningsavdelningen och ifrågasatte de här bestämmelserna i lagen.

Författningsavdelningen meddelade i sitt beslut att ”alla religiösa sammanslutningar är lika inför lagen, och ingen person eller grupp från någon särskild religion ska behandlas bättre än medlemmarna av en annan religion”. Domstolen förklarade att Artikel 10(2), som kräver att listan över de första medlemmarna av en religiös organisation ska godkännas av myndigheterna på orten, inte var grundlagsenlig. Domstolen slog också fast att Artikel 8(2) i lagen hade ”missförståtts”. Det sades att rätten till religionsfrihet garanterar att en religiös organisation fritt ska kunna utöva sin religiösa verksamhet i vilken del av landet man än vill ange i sin registrering. Redan när Jehovas vittnen registrerades i Kirgizistan 1998 angavs hela landet som deras verksamhetsområde. Det betyder att Jehovas vittnen nu är fria att utöva sin religion i hela Kirgizistan utan hinder.

Beslutet till lättnad för dem som utsatts för diskriminering

Jehovas vittnen i södra Kirgizistan välkomnade beslutet den 4 september. Några som särskilt blev glada var Oksana Koriakina och hennes mamma, Nadezjda Sergienko, som bor i staden Osj. De hade båda suttit i husarrest sedan mars 2013, anklagade för brott i samband med att de talat om sin tro med andra. Trots att det fanns tydliga bevis på att de var oskyldiga åtalades Oksana och Nadezjda för att ha lurat tre äldre kvinnor på pengar.

Rättegången hölls i domstolen i Osj i september 2014, och den 7 oktober 2014 frikände rätten båda kvinnorna helt från anklagelserna och fastslog att de var berättigade till full kompensation för att de felaktigt åtalats och satts i fängelse och husarrest. Rätten erkände att de två vittnena varit offer för religiösa fördomar och diskriminering, och att de hade blivit utsatta för detta på grund av det falska påståendet att Jehovas vittnens verksamhet i Osj var olaglig, eftersom vittnena inte har en lokalt registrerad religiös organisation. I sina slutpläderingar hänvisade Oksana och Nadezjda till författingsavdelningens beslut den 4 september, som gör Jehovas vittnens verksamhet i Osj och i hela Kirgizistan laglig.

Oksana Koriakina och Nadezjda Sergienko.

Ansträngningar att respektera internationella mänskliga rättigheter

Eftersom Kirgizistan har antagit FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, har man förbundit sig att skydda de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna – religionsfrihet, mötesfrihet och yttrandefrihet – för sina medborgare. Eftersom Kirgizistans högsta domstols författningsavdelning genom sitt senaste beslut upprätthåller religionsfriheten, visar de tydligt att de respekterar mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna. Kirgizistans närmare 5 000 Jehovas vittnen värdesätter den religionsfrihet de har fått och uppskattar mycket de statliga anordningar som görs för att försvara och upprätthålla grundläggande friheter för allas bästa.

^ § 2 Det fullständiga officiella engelska namnet på lagen är ”Law of the Kyrgyz Republic on Freedom of Religion and Religious Organizations in the Kyrgyz Republic.” (Den kirgiziska republikens lag om religionsfrihet och religiösa organisationer i den kirgiziska republiken.)