Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

KIRGIZISTAN

Översikt över Kirgizistan

Översikt över Kirgizistan

Jehovas vittnen har varit aktiva i Kirgizistan sedan 1956 och blev lagligt inregistrerade 1998. Under årens lopp har deras religionsfrihet kränkts, men helt nyligen har deras rättigheter stärkts.

I november 2013 slog högsta domstolen fast att lagen om alternativ civil tjänstgöring inte var förenlig med landets grundlag och att den behövde justeras. Domstolar i hela Kirgizistan har följt det här beslutet, och sedan 2014 har inga Jehovas vittnen åtalats för att de vägrat göra militärtjänst. Den 29 juni 2015 justerades lagen om militärtjänst så att samvetsvägrare kan göra alternativ civil tjänstgöring som inte är i militärens regi.

I september 2014 kom ett beslut från högsta domstolen som var till både religionsfrihetens och Jehovas vittnens fördel. Det slogs fast att delar av religionslagen från 2008 inte var grundlagsenliga. Men den statliga kommittén för religiösa angelägenheter har inte tillämpat det här beslutet, utan vägrar fortfarande att registrera Jehovas vittnens religiösa sammanslutningar i södra Kirgizistan. Det gör att vissa myndigheter ser Jehovas vittnens verksamhet som olaglig. Men så snart vittnena har träffat myndighetspersoner och rett ut missförstånden brukar de vara fria att hålla religiösa möten och prata med andra om sin tro. Jehovas vittnen hoppas att regeringen kommer att tillämpa högsta domstolens beslut fullt ut och registrera deras sammanslutningar även i södra Kirgizistan.