Kirgizistans högsta domstol kommer snart att behandla två fall som gäller religions-, yttrande- och församlingsfrihet.