Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

2 MARS 2015
KIRGIZISTAN

Kommer det att bli religionsfrihet i Kirgizistan?

Kommer det att bli religionsfrihet i Kirgizistan?

Den 4 september 2014 vann religionsfriheten i Kirgizistan en seger, då Högsta domstolens författningsavdelning slog fast att delar av religionslagen från 2008 bryter mot grundlagen. Detta öppnade möjligheten för Jehovas vittnen att bli registrerade i de södra delarna av Kirgizistan. *

Trots det här beslutet vägrar den statliga kommittén för religiösa angelägenheter (SCRA) att registrera Jehovas vittnen i de södra delarna av Kirgizistan. SCRA menar att religionslagen från 2008 fortfarande gäller tills parlamentet gör en lagändring, och den hindrar därför Jehovas vittnen från att bli lagligt erkända. Det är därför som samma slags religiösa verksamhet som är registrerad och får pågå ostört i de norra delarna av landet möts av fördomar och motstånd i de södra delarna. *

Gripen för ”olaglig” religiös verksamhet

Den 30 juni 2014 var 46-åriga Zjyldyz Zjumalijeva i Naryn, en stad i sydöstra Kirgizistan, där hon berättade om sin tro för andra på sin fritid. Hon greps och dömdes för detta, eftersom hon är medlem i en lokal religiös organisation som inte blivit registrerad. * Det här är första gången sedan Kirgizistan blev självständigt som ett Jehovas vittne har åtalats för att ha tagit del i religiös verksamhet.

Domen överklagades och hennes fall togs upp i distriktsdomstolen i Naryn den 5 augusti 2014. Domarna ställde många frågor för att förstå vad Jehovas vittnen står för och vad de har för budskap. När de tagit del av alla uppgifter, upphävde de målet tillfälligt i väntan på författningsavdelningens beslut, som nämndes tidigare.

Distriktsdomstolen tog senare upp fallet igen. Den konstaterade att inget brott begåtts och att alla medborgare enligt grundlagen har rätt att öppet visa sin tro. Författningsavdelningens beslut gjorde att domstolen insåg att Jehovas vittnen är registrerade i hela Kirgizistan. Den lägre instansens beslut upphävdes, men åklagaren överklagade och menade att författningsavdelningens beslut inte var relevant i brottmålsdelen. Den 24 december 2014 avslog Högsta domstolen överklagan. Resultatet är att distriktsdomstolens frikännande dom står fast och att Högsta domstolen försvarar Zjyldyz Zjumalijevas rätt att dela med sig av sin tro till andra.

Rättvisa trots falska anklagelser i Osj

Oksana Koriakina och hennes mamma, Nadezjda Sergienko, sattes i husarrest 2013 på grund av att de påstods ha begått brott i samband med att de berättat om sin tro för andra. Myndighetspersoner i Osj använde de här grundlösa anklagelserna som svepskäl för att hävda att Jehovas vittnen tar del i ”olaglig religiös verksamhet”. De menar att Jehovas vittnen inte på något sätt får visa sin tro offentligt förrän de registrerats som en lokal religiös organisation.

Domstolen i Osj frikände dem båda från alla anklagelser. I domslutet, som kom den 7 oktober 2014, skriver domaren att brottsutredarna begått flera grova fel under utredningen, och att den enda anledningen till att de åtalat Oksana Koriakina och Nadezjda Sergienko är att de är Jehovas vittnen.

Åklagaren i Osj överklagade domen för att få den upphävd. Han yrkade att fallet skulle skickas tillbaka till utredarna. Då skulle de kunna ”rätta till” de fel som begåtts, och han skulle kunna åtala Oksana Koriakina och Nadezjda Sergienko en gång till. Den högre instansen avslog åklagarens yrkande, och därför överklagade han till Högsta domstolen i Kirgizistan. Den 3 mars 2015 hålls den muntliga förhandlingen i fallet, och Jehovas vittnen hoppas att det blir ett rättvist beslut än en gång.

Kommer Kirgizistan öppna för religionsfriheten eller motarbeta den?

Ett Jehovas vittne som var närvarande vid en muntlig förhandling med Zjyldyz Zjumalijeva sa: ”Ända sedan 1998 har myndighetspersoner i Naryn varit hårda mot oss eftersom vi inte är registrerade här. Nu, efter besluten från Högsta domstolen, hoppas vi att vi äntligen ska få bli registrerade.”

Jehovas vittnen ser fram emot att få bli registrerade i Naryn, Osj och andra orter i södra Kirgizistan, så att de kan få utöva sin religion utan att bli trakasserade i fortsättningen. Om Kirgizistan lyssnar till sin högsta domstol, kommer det att öppna för religionsfrihet i landet.

^ § 2 För mer information om beslutet från Högsta domstolens författningsavdelning den 4 september 2014, se artikeln ”Högsta domstolen i Kirgizistan upprätthåller religionsfriheten för Jehovas vittnen”.

^ § 3 Nationellt sett är Jehovas vittnen registrerade, och i de norra delarna av landet är de även registrerade lokalt. Men i de södra delarna har myndigheterna flera gånger avslagit deras ansökningar om att bli registrerade lokalt.

^ § 5 Artikel 395(2) i Kirgizistans förvaltningsbestämmelser förbjuder att man bryter mot ”anvisningarna för att organisera och hålla religiösa möten, processioner och andra religiösa ceremonier”.