Den 2 maj 2017 dömdes Tejmur Achmedov till fem års fängelse för att ha ”eggat till religiös missämja” och för att ha propagerat för ”medborgares överlägsenhet på grund av religionstillhörighet”. Dessutom fällde domare Talgat Syrlybajev ytterligare en dom: tre års förbud mot Achmedovs ”ideologiska religionsutövning”. Den 20 juni avslog en domstol i Astana hans överklagan trots starka bevis för att han är oskyldig.

Grundlösa anklagelser

Anklagelserna mot Tejmur grundar sig på samtal som han under 2016 hade med några män som låtsades vilja studera Bibeln med Jehovas vittnen. De träffades under sju månaders tid för fridsamma samtal, och Tejmur använde Bibeln för att ge underlag för sin syn på olika bibliska frågor. Vad Tejmur inte visste var att samtalen spelades in. De skulle komma att användas emot honom för att anklaga honom för brott mot artikel 174.2 i den kazakiska lagen. Den artikeln förbjuder ”uppeggande till religiöst hat” som ”kränker ... medborgares religiösa känslor”. Den förbjuder också ”propaganda som utestänger, förhäver eller förminskar medborgare på grund av religionstillhörighet”.

Men Tejmur menar att han inte har brutit mot lagen. Hans handlingssätt skyddas av artikel 18 och 19 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, som garanterar allas ”rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet” samt ”rätt till yttrandefrihet”.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (MR-kommittén), som har tillsyn över hur konventionen efterlevs, har tidigare påpekat att artikel 174 missbrukats och att Kazakstan använder ”svepande definitioner av brott” för att tillämpa den på individer som använder sig av sin religionsfrihet. I en rapport daterad 9 augusti 2016 uppmanar MR-kommittén Kazakstan att garantera ”religions- och trosfrihet och rätten att uttrycka sin religion och tro i praktiken. Den [kazakiska staten] bör se till att artikel 22 i dess egen grundlag harmonierar med FN:s konvention. Den bör också ändra alla berörda lagar och all praxis så att man tar bort alla restriktioner som är strängare än de få restriktioner som tillåts under artikel 18 i konventionen.”

I en rapport från 2014 kommenterade Heiner Bielefeldt, dåvarande FN-rapportör för religions- och trosfrihet, Kazakstans ”svepande definitioner av brott”. Han rekommenderade att ersätta ”överdrivet vida definitioner av brott som rör religiös missämja och extremism” med ”klara och tydliga definitioner”. Annars riskerar lagen att ”inverka negativt på religions- och trosfriheten”.

Tejmur Achmedovs orättvisa dom

Den 20 januari 2017 beslutade Sarjarkas andra distriktsdomstol i Astana att häkta Tejmur i väntan på rättegång. Han har blivit misshandlad av fängelsepersonal för att erkänna brott. Dessutom är Tejmur, som är 61 år gammal, i akut behov av vård på grund av en blödande tumör. Hans juridiska ombud har lämnat in klagomål till FN:s arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden och till FN-rapportörer för religions- och trosfrihet och för rätten till församlings- och föreningsfrihet. Efter det att domstolen i Astana den 20 juni avslog Tejmurs överklagan driver hans juridiska ombud vidare fallet med ytterligare överklagningar.

Den 2 oktober 2017 meddelade FN:s arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden att Kazakstan gjort fel som fängslat Tejmur Achmedov och att han omedelbart borde släppas. Arbetsgruppen konstaterade att Tejmurs religionsutövning varit ”fullständigt fredlig och inom ramarna för hans religionsfrihet” och att myndigheternas straff var ett tecken på religiös diskriminering mot Jehovas vittnen. Dagen efter beslutet lämnade hans juridiska ombud in en överklagan till Kazakstans högsta domstol och begärde att man ska hörsamma arbetsgruppens beslut, rentvå Tejmur från alla anklagelser och omedelbart släppa honom fri. Den 4 december 2017 meddelade dock Högsta domstolen att man inte kommer att behandla Tejmurs överklagan, vilket innebär att beslutet från 2 maj 2017 har laga kraft.

Tidslinje

 1. 2 oktober 2017

  FN:s arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden meddelar sitt beslut att det var fel att fängsla Tejmur Achmedov och att han omedelbart bör friges.

 2. 20 juni 2017

  Överklagan avslås av domstol i Astana.

 3. 2 maj 2017

  Döms till fem års fängelse

 4. 13 mars 2017

  Fallet lämnas vidare till domstol.

 5. 1 mars 2017

  Yrkande om att avsluta fallet avslås.

 6. 20 februari 2017

  Yrkande om att avsluta fallet lämnas in till domstol.

 7. 30 januari 2017

  Astanas stadsdomstol avslår ansökan.

 8. 18 januari 2017

  Tejmur Achmedov grips och döms till två månaders häkte.