Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

28 JUNI 2017
KAZAKSTAN

Kazakstansk domstol dömer till nackdel för Tejmur Achmedov

Kazakstansk domstol dömer till nackdel för Tejmur Achmedov

Den 20 juni 2017 avslog en domstol i Astana Tejmur Achmedovs överklagan av en fällande dom som gav honom fem års fängelse och ytterligare tre års förbud att ägna sig åt sin religiösa verksamhet. En internationell människorättsadvokat som var med vid förhandlingen den 20 juni sa: ”Det är en ren parodi på rättvisa eftersom bevisningen till försvar för Tejmur Achmedov var så förkrossande.” Hans advokater överväger att överklaga.

I januari 2017 blev han gripen av Kazakstans nationella säkerhetskommitté och anklagad för att ha ägnat sig åt olaglig religiös verksamhet. Han satt häktad fram till den 2 maj 2017 då distriktsdomstolen i Sarjarkinskij med orätt dömde honom enligt kazakiska lagens artikel 174.2, som fördömer uppeggande till religiöst hat. Tejmur Achmedov invände mot anklagelsen och menade att han bara gav uttryck åt sina trosuppfattningar och visade kärlek mot sina medmänniskor. Den kazakiska grundlagen och internationella överenskommelser som landet har åtagit sig att följa garanterar att det är en mänsklig rättighet att få ge uttryck åt sin religiösa tro.