Det klagomål angående Tejmur Achmedov som FN:s kommitté för mänskliga rättigheter mottog den 3 januari 2018 fick dem att agera direkt. Achmedov, som är 61 år gammal och allvarligt sjuk, har suttit frihetsberövad i nästan ett år. Domstolarna i Kazakstan har avslagit hans överklaganden, vilket innebär att en dom mot honom gällande olaglig religiös verksamhet står fast. Därför vände Achmedov sig till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter för att få hjälp.

I ett meddelande daterat den 9 januari 2018 uppmanar kommittén Kazakstan att vidta tillfälliga åtgärder för Achmedovs hälsas skull, redan innan de tagit ställning till hans klagomål. De kräver att myndigheterna ”utan dröjsmål säkerställer att ... [Achmedov] får den vård han behöver och att förhållandena i fängelset är förenliga med ... [FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter] och internationella bestämmelser.” Myndigheterna uppmanas också att ”överväga att frisläppa ... [honom], med tanke på hans hälsotillstånd, eller att sätta honom i husarrest medan kommittén behandlar hans klagomål.”

Kraven på tillfällliga åtgärder visar att kommittén har samma inställning som FN:s arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden. I oktober 2017 behandlade arbetsgruppen ett klagomål från Achmedov och fastställde att frihetsberövandet av honom var godtyckligt och att myndigheterna borde släppa honom fri och ge gottgörelse för den orättvisa behandling han utsatts för. Till dags dato har den kazakiska staten inte hörsammat arbetsgruppens fördömanden. Tejmur Achmedov har avtjänat nästan ett år av sitt femåriga fängelsestraff.