Jehovas vittnen har funnits i Israel sedan 1920, och de är generellt sett fria att utöva sin religion. Jehovas vittnens juridiska sammanslutningar har inregistrerats av myndigheterna både år 1963 och år 2000. Vittnena ansökte år 2000 och år 2014 om att bli officiellt erkända som trossamfund, men deras ansökan har ännu inte behandlats.

Alla religiösa grupper har rätt att utöva sin religion offentligt enligt israelisk lag. Men ultraortodoxa judar motarbetar Jehovas vittnen och utsätter dem bland annat för trakasserier och våldsbrott.

Ibland har de ultraortodoxa grupperna lyckats få myndigheterna att begränsa vittnenas rättigheter, bland annat mötesfriheten. När myndigheter har hindrat vittnena från att hyra offentliga lokaler har vittnena gått till domstol. Domstolen i Haifa (år 2007) och Högsta domstolen (år 2015) bekräftade att myndigheterna hade utsatt Jehovas vittnen för religiös diskriminering. Rättsväsendet försvarade alltså Jehovas vittnens rätt att samlas, men trakasserier och religiös diskriminering är fortfarande ett problem.