Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

18 NOVEMBER 2013
INTERNATIONELLT

Kom ihåg dem som sitter i fängelse

Kom ihåg dem som sitter i fängelse

I artikel 18 i den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter framkommer det att ”rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet” är en grundläggande mänsklig rättighet. * I vissa länder kastas Jehovas vittnen i fängelse och blir mycket illa behandlade för att de utövar den här rätten. De flesta av dem som sätts i fängelse är unga män som vägrar militärtjänst av samvetsskäl. Andra kastas i fängelse bara för att de har utövat sin religion.

Övergreppen hämmar inte Jehovas vittnens religionsutövning. Regeringar som underlåter att respektera mänskliga rättigheter får i stället sitt rykte draget i smutsen. Nedanstående lista visar var myndigheterna sätter Jehovas vittnen i fängelse och hur många som sitter i fängelse på varje plats.

VAR?

ANTAL I FÄNGELSE

 Eritrea

52

 Nagorno-Karabach

1

 Singapore

18

 Sydkorea

599

 Turkmenistan

9

Sammanlagt

679

Lista över dem som satt i fängelse den 12 november 2013

 ERITREA

Vid den senaste rapporten satt 52 Jehovas vittnen, både män och kvinnor, i fängelse under mycket svåra förhållanden. Ingen av dem har blivit formellt åtalad eller dömd, men de hålls kvar för sin vapenvägran, för sin religiösa verksamhet eller av andra okända skäl. Tre män, Paulos Eyassu, Isaac Mogos och Negede Teklemariam, har suttit i fängelse för vapenvägran av samvetsskäl i nästan 20 år, sedan den 24 september 1994. Misghina Gebretinsae och Yohannes Haile, två Jehovas vittnen som var över 60 år gamla, dog medan de satt i fängelse. Sedan Eritrea blev självständigt 1993 har myndigheterna konsekvent fängslat, torterat och trakasserat Jehovas vittnen.

 NAGORNO-KARABACH

Ett 20-årigt Jehovas vittne sitter i fängelse för vapenvägran av samvetsskäl eftersom Nagorno-Karabach inte har någon alternativ civiltjänst. Den 30 december 2011 dömdes han till 30 månader i fängelse, och den 29 januari 2013 avslogs hans begäran om benådning. En vädjan om att han ska släppas för att kunna ta hand om sina kroniska hälsoproblem har avslagits av fängelseadministrationen.

 SINGAPORE

Singapores myndigheter håller fast vid den obligatoriska värnplikten och erkänner inte rättigheterna för dem som vapenvägrar av samvetsskäl. Arton unga män som är förbundna med Jehovas vittnen är beslutna att inte gå emot sitt samvete och avtjänar därför var och en sammanlagt 39 månaders fängelse i försvarsmaktens regi. Ett annat Jehovas vittne släpptes i augusti 2013 efter att ha suttit ett år i fängelse för att ha vägrat att utföra militärtjänst.

 SYDKOREA

För närvarande är det 599 unga manliga Jehovas vittnen som avtjänar 18 månader långa fängelsestraff för att de vägrat att göra militärtjänst av samvetsskäl. Ända sedan Koreakriget har Sydkorea resolut åtalat unga manliga Jehovas vittnen som vägrar att göra militärtjänst och har inte ordnat med något alternativ för att lösa frågan. Under den här tiden har Sydkorea dömt 17 549 Jehovas vittnen till sammanlagt 34 100 år i fängelse för vägran att utföra militärtjänst. Sydkorea har underlåtit att följa sina internationella fördragsåtaganden och har vägrat att erkänna de grundläggande rättigheterna för vapenvägrare. Mer information finns i artikeln Orättvisa i Sydkorea får omvärlden att reagera.

 TURKMENISTAN

Nio manliga vittnen (åtta vapenvägrare och en falskt anklagad) sitter för närvarande i fängelse i Turkmenistan. Männen avtjänar fängelsestraff på mellan 12 och 24 månader och blir ofta brutalt misshandlade av fängelsevakter och soldater. När sådana personer släppts har de ofta åtalats igen som ”återfallsbrottslingar” och satts i ett ännu hårdare fängelse.

^ § 2 Se också artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och artikel 9 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.