Gå direkt till innehållet

5 MAJ 2014
INTERNATIONELLT

Experter uttalar sig om rätten till samvetsvägran

Experter uttalar sig om rätten till samvetsvägran

Framträdande experter på mänskliga rättigheter förklarar hur rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl har blivit en mänsklig rättighet i Europa.

  • Nils Muižnieks är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter med mandat att verka för ökat medvetande om mänskliga rättigheter i medlemsstaterna.

  • Richard Clayton, QC, är Storbritanniens representant i Venedigkommissionen. Venedigkommissionen är Europarådets rådgivande organ för konstitutionella frågor.

Se utdrag från de intressanta intervjuerna.