Framträdande experter på mänskliga rättigheter förklarar hur rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl har blivit en mänsklig rättighet i Europa.

● Nils Muižnieks är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter med mandat att verka för ökat medvetande om mänskliga rättigheter i medlemsstaterna.

● Richard Clayton, QC, är Storbritanniens representant i Venedigkommissionen. Venedigkommissionen är Europarådets rådgivande organ för konstitutionella frågor. Se utdrag från de intressanta intervjuerna.