Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

5 MAJ 2014
INTERNATIONELLT

Experter uttalar sig om rätten till samvetsvägran

Experter uttalar sig om rätten till samvetsvägran

Framträdande experter på mänskliga rättigheter förklarar hur rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl har blivit en mänsklig rättighet i Europa.

● Nils Muižnieks är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter med mandat att verka för ökat medvetande om mänskliga rättigheter i medlemsstaterna.

● Richard Clayton, QC, är Storbritanniens representant i Venedigkommissionen. Venedigkommissionen är Europarådets rådgivande organ för konstitutionella frågor. Se utdrag från de intressanta intervjuerna.