Jehovas vittnen har funnits i Indien sedan 1905. De öppnade ett kontor i Bombay (Mumbai) 1926 och blev lagligt inregistrerade 1978. Jehovas vittnen har dragit nytta av garantierna i Indiens grundlag, som inbegriper rätten att utöva, tillkännage och sprida sin tro. Den juridiska segern i Indiens högsta domstol i det avgörande fallet Bijoe Emmanuel mot delstaten Kerala har bidragit till att alla medborgare åtnjuter grundlagsstadgad frihet. Jehovas vittnen kan i allmänhet tillbe utan hinder i Indien. Men i vissa delstater har de utsatts för pöbelangrepp och annan religiös intolerans.

År 1977 gjordes det en skillnad i högsta domstolen mellan att sprida sin religion och att konvertera andra. Den förklarade att ingen har rätt att konvertera någon annan och att de lagar mot konvertering som hade antagits av vissa delstater var lagliga. När pöbelhopar har med polisen att göra, hänvisar de ofta till vad domstolen sagt och anklagar felaktigt de Jehovas vittnen de gripit för att ha konverterat människor. I delstater utan lagar mot konvertering anklagar motståndare i stället Jehovas vittnen för hädelse genom att felaktigt tillämpa en lag från kolonialtiden på Jehovas vittnens offentliga predikande. Som ett resultat av det har Jehovas vittnen varit måltavla för mer än 150 våldsamma pöbelangrepp sedan 2002. De lokala myndigheterna förvärrar ofta problemet eftersom de inte skyddar offren ordentligt eller åtalar dem som utför attackerna.

Jehovas vittnen i Indien fortsätter att träffa regeringstjänstemän och att vända sig till domstolarna för att skydda sin rätt att utöva sin religion fritt. Jehovas vittnen förväntar att de lokala myndigheterna och enskilda individer kommer att följa högsta domstolens uttalande i Bijoe Emmanuel mot delstaten Kerala: ”Vår tradition lär ut tolerans, vår filosofi predikar tolerans, vår grundlag praktiserar tolerans; låt oss inte urvattna den.” Jehovas vittnen hoppas att deras ansträngningar kommer att göra slut på pöbelangreppen och främja ett klimat av religiös tolerans.