Jehovas vittnen har varit aktiva i Georgien sedan 1953. De är lagligen inregistrerade och kan vanligtvis tillbe utan hinder. Men några problem kvarstår, eftersom religiös intolerans ibland fortfarande förekommer.

Mellan 1999 och 2003 skapade religiösa extremister en våg av våldsamt och ihållande våld mot Jehovas vittnen. De som utförde attackerna uppmuntrades eftersom rättsväsendet vägrade att straffa dem. Under tiden lyckades en ultranationalistisk parlamentariker temporärt få vittnenas juridiska sammanslutningar avregistrerade, och det bidrog till att våldet ökade. Vittnena har lämnat in 6 klagomål till Europadomstolen för att lösa problemen. Europadomstolen har två gånger, under 2007 och 2014, i enhälliga utslag fördömt regeringen för att inte ha tagit itu med religiöst motiverade kriminella handlingar omedelbart, effektivt och utan fördomar mot offren. 2015 godkände Europadomstolen enhälligt regeringens tillkännagivande att det var oförsvarbart att de avregistrerade vittnenas juridiska sammanslutningar 2001.

Sedan 2004 har våldet mot Jehovas vittnen minskat avsevärt. De har kunnat utöka sin verksamhet och bygga flera Rikets salar. Men ibland utsätts de fortfarande för attacker och trakasserier som har religiösa motiv. Problemet förvärras eftersom myndigheterna ofta inte tar itu dessa kriminella handlingar. Vittnena förväntar att Georgiens regering helt och fullt ska följa Europadomstolens domar, utreda våldshandlingar snabbt och åtala dem som ligger bakom dem.