Den 1 april inledde Jehovas vittnen en informationskampanj för att kontakta alla polismyndigheter, kommuner och åklagarmyndigheter i Georgien. Syftet med den här kampanjen är att öka medvetenheten kring ett viktigt beslut som nyligen fattats i ett fall i Europadomstolen, nämligen Begheluri med flera mot Georgien, som gällde kränkningen av Jehovas vittnens rättigheter i Georgien. Kampanjen ger olika brottsbekämpande myndigheter information om fallet, domen och Jehovas vittnens religiösa verksamhet.

Georgiens tidigare toleranta inställning till våld

Mellan 1999 och 2003 organiserade anhängare till en avsatt präst inom Georgiska ortodoxa kyrkan pöbelangrepp för att misshandla Jehovas vittnen. Trots att totalt 784 anmälningar lämnats in till polisen, med anledning av de här och liknande angrepp, slog tjänstemännen antingen dövörat till eller så var de själva våldsamma mot Jehovas vittnen. Ingen av anmälningarna gav några påtagliga resultat. Eftersom de georgiska myndigheterna inte gjorde något åt saken blev förövarna ännu fräckare, och de började till och med gå till angrepp mot Jehovas vittnen i rättssalar, vid stora religiösa sammankomster och på öppen gata.

Europadomstolens beslut – en vändpunkt

Jehovas vittnen i Georgien har vänt sig till Europadomstolen två gånger med anledning av de här angreppen. Domstolen fattade ett beslut i det första fallet i maj 2007, * och i det andra fallet – Begheluri med flera mot Georgien – i oktober 2014. I båda fallen fördömde Europadomstolen den georgiska staten för dess inblandning i angreppen och slog fast att det finns ett tydligt samband mellan statens underlåtenhet att ingripa och det ökade våldet. Europadomstolen konstaterar i beslutet: ”Georgiens myndigheter skapade ett klimat där man kunde gå ostraffad, vilket i förlängningen uppmuntrade till fler angrepp mot Jehovas vittnen i landet.” *

Georgiska myndigheter gick berömvärt nog ut med ett uttalande dagen efter att beslutet i fallet Begheluri tillkännagavs, där man lovade att förhindra framtida kränkningar:

”Georgien har beslutat att skydda tankefriheten, samvetsfriheten och religionsfriheten, såväl som de mänskliga rättigheterna i allmänhet. Landet kommer att garantera likhet inför lagen och att de som kränker de mänskliga rättigheterna ställs till svars för det. I synnerhet kommer landet aldrig mer att tillåta ett klimat där man kan gå ostraffad för eller tolerera sådana kränkningar.”

Förbättrade förhållanden i Georgien

I dag är förhållandena för Jehovas vittnen i Georgien helt annorlunda än förut. De kan nu samlas för tillbedjan i lugn och ro och är tacksamma för att rättsväsendet för det mesta skyddar deras rättigheter. Jehovas vittnen har kunnat bygga möteslokaler och har nyligen byggt ut sitt lokala huvudkontor.

Men det sker fortfarande att en del som utför våldsbrott på grund av religion förblir ostraffade. Med anledning av det har Jehovas vittnen på nytt vänt sig till Europadomstolen. * Under 2014 dokumenterades minst 30 våldsangrepp mot Jehovas vittnen. Dessutom vet en del tjänstemän väldigt lite om vittnena eller deras tro och känner kanske inte alls till beslutet i fallet Begheluri eller myndigheternas officiella uttalande.

Informationskampanjen i april kommer förhoppningsvis leda till att man visar större respekt för de mänskliga rättigheterna i Georgien framöver. Jehovas vittnen är tacksamma för att georgiska myndigheter åtagit sig att inte tillåta att ett klimat där man går ostraffad får fäste igen, och de förväntar att de som gör sig skyldiga till religiösa hatbrott ska få stå till svars för det.

^ § 6 Medlemmarna av Jehovas vittnens församling i Gldani med flera mot Georgien, nr 71156/01, 3 maj 2007.

^ § 6 Begheluri med flera mot Georgien, nr 28490/02, § 145, 7 oktober 2014.

^ § 11 Tsartsidze mot Georgien, nr 18766/04, inlämnad 26 maj 2004 – Flera personer trakasserades av statstjänstemän eller utsattes för angrepp medan tjänstemän såg på.