Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

14 OKTOBER 2014
GEORGIEN

Europadomstolen upprätthåller rättssäkerheten i Georgien

Europadomstolen upprätthåller rättssäkerheten i Georgien

Den 7 oktober 2014 dömde Europadomstolen till fördel för Jehovas vittnen i Georgien. Fallet Begheluri med flera mot Georgien påbörjades för över 12 år sedan och inbegriper 99 personer och 30 olika angrepp med fysiskt våld och verbal misshandel. Alla offer utom ett var Jehovas vittnen. Det började med att polisen med våld avbröt flera stora religiösa sammankomster och fortsatte sedan med omfattande religiöst motiverat våld mot vittnen i deras hem, i rättssalar och på gatorna.

I Europadomstolens dom framkom det att de åtalade hade lämnat in omkring 160 klagomål för utredning, och att man i dessa uppgett att polisen och andra myndighetspersoner hade varit direkt inblandade i några av angreppen. Men de här klagomålen ledde inte till några konkreta resultat. Eftersom förövarna inte straffades uppmuntrade det till ytterligare angrepp.

Den 8 september 2000 utsattes Jehovas vittnen i Zugdidi för ett angrepp under en religiös sammankomst.

Exempelvis var omkring 700 Jehovas vittnen samlade till en religiös sammankomst i staden Zugdidi den 8 september 2000. Plötsligt stormades platsen av en insatsstyrka med maskerade poliser som satte eld på delar av sammankomstbyggnaden och misshandlade omkring 50 av de närvarande. Offren lämnade genast in klagomål. Men myndigheterna vägrade att åtala förövarna och offren blev utan upprättelse.

Europadomstolen fördömer myndigheternas agerande

Eftersom de myndigheter som upprätthåller lag och ordning inte genast vidtog åtgärder och förövarna aldrig straffades, lämnade offren in en gemensam ansökan till Europadomstolen 2002.

I sin dom den 7 oktober konstaterar Europadomstolen att ”Georgiens myndigheter skapade ett klimat där man kunde gå ostraffad, vilket i förlängningen uppmuntrade till fler angrepp mot Jehovas vittnen i landet”. Domstolen framhöll också att de våldsamma angreppen ”bottnade i en trångsynt inställning mot Jehovas vittnen” och att myndigheterna visade prov på ”samma diskriminerande inställning ..., vilket bekräftar att myndigheterna åtminstone tolererade våldet”.

”Georgiens myndigheter skapade ett klimat där man kunde gå ostraffad, vilket i förlängningen uppmuntrade till fler angrepp mot Jehovas vittnen i landet.”

Begheluri med flera mot Georgien, nr 28490/02, 7 oktober 2014, s. 40, § 145

Europadomstolen slog alltså fast att myndigheterna i Georgien gjort sig skyldiga till omänsklig behandling av 47 av de sökande och att de hade diskriminerat 88 av dem och kränkt deras religionsfrihet. Europadomstolen krävde att regeringen skulle ”sätta stopp för de kränkningar domstolen funnit och ge gottgörelse för följderna” av deras passivitet och ”intoleranta inställning”. Europadomstolen dömde att de skulle betala över 45 000 euro i böter som kompensation till offren för moraliska skador och rättegångskostnader.

Situationen förbättras för Jehovas vittnen i Georgien

Situationen för Jehovas vittnen i Georgien har förbättrats avsevärt sedan 2004, men det händer fortfarande att de utsätts för trakasserier och angrepp. 2013 rapporterades 53 fall då Jehovas vittnen utsatts för våld. Domslutet i fallet med Begheluri tvingar myndigheterna i Georgien att genast göra en utredning och vidta åtgärder när invånarna utsätts för kriminella handlingar. Jehovas vittnen förväntar att myndigheterna ska behandla dem fördomsfritt och att de personer som gjort sig skyldiga till religiöst motiverade brott ska bli åtalade och straffade.