Jehovas vittnen blev lagligt erkända i Frankrike år 1906, och i stort sett har de kunnat verka fritt. Men i mitten av 90-talet hade parlamentsrapporten ”Sekter i Frankrike” med Jehovas vittnen på en lista över sekter som påstås vara farliga. Trots att rapporten inte hade något juridiskt inflytande användes den för att komma åt Jehovas vittnen. Följden blev att Jehovas vittnen svartmålades och diskriminerades.

Den största attacken mot vittnena var när myndigheterna införde en orimlig skatt på donationer i ett försök att få Jehovas vittnens landskontor att kollapsa ekonomiskt. Striden höll på i 16 år och avgjordes av Europadomstolen den 30 juni 2011 efter ett enhälligt beslut om att den franska regeringen hade kränkt Jehovas vittnens religionsfrihet. Jehovas vittnen har flera gånger vänt sig till domstolar i Frankrike när de blivit diskriminerade, bland annat när de förvägrats bygglovsansökningar, nekats behörighet som kaplaner och inte fått hyra kommunala lokaler för religiösa möten.

Myndigheternas handlande har lett till att många ser misstänksamt på Jehovas vittnen i Frankrike. Detta kvarstår trots juridiska segrar i både Europadomstolen och Frankrikes domstolar. Därför utsätts Jehovas vittnen fortfarande för övergrepp och trakasserier, och gång på gång blir deras möteslokaler vandaliserade.