Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

21 OKTOBER 2015
ERITREA

FN-kommission rapporterar om brott mot mänskliga rättigheter i Eritrea

FN-kommission rapporterar om brott mot mänskliga rättigheter i Eritrea

I juni 2014 upprättades en utredningskommission som under ett års tid skulle undersöka de allvarliga inskränkningar av friheter och rättigheter som myndigheterna i Eritrea utsatt sin befolkning för. * I slutet av oktober kommer utredningskommissionen att avlägga en muntlig rapport om brott mot mänskliga rättigheter i Eritrea inför FN:s generalförsamling.

Utredningskommissionen, som betecknas COIE (UN Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea), slog fast att det sker ”systematiska, omfattande och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna” i Eritrea. Den 23 juni 2015 presenterade COIE sin rapport för FN:s råd för mänskliga rättigheter (HRC) i Genève och berättade om sina slutsatser och rekommendationer. Den 29 oktober 2015 kommer även en muntlig presentation att framföras för FN:s generalförsamlings tredje utskott i New York. *

Förföljelse av Jehovas vittnen

I tillägg till den rapport som presenterades för HRC bifogades även en rapport på 484 sidor med detaljer kring den diskriminerande och grova behandlingen av Jehovas vittnen. Eftersom Jehovas vittnen är politiskt neutrala och av moraliska skäl vägrar göra militärtjänst har den eritreanska regeringen utsatt dem för förföljelse ända sedan landet blev självständigt 1993. Jehovas vittnen har torterats och hållits frihetsberövade under svåra förhållanden i många år. Myndigheterna har tagit ifrån dem deras medborgarskap, beslagtagit deras identitetshandlingar, sagt upp dem från statliga tjänster, dragit in deras näringstillstånd och nekat dem statligt stöd.

”Alla eritreaner får matkuponger, förutom Jehovas vittnen eftersom vi inte har någon legitimation. Vi betraktas inte som medborgare.” (Ett Jehovas vittne i Eritrea)

Nedan följer ett litet urval av COIE:s rekommendationer. Man kom bland annat fram till att Eritreas regering bör

● ”vidta omedelbara åtgärder för att få slut på all religiös förföljelse, framför allt av specifika religiösa grupper, som Jehovas vittnen ..., och omedelbart ge dem deras medborgarskap och tillhörande rättigheter tillbaka”

● ”sätta stopp för hämndaktioner som innebär fördrivning av icke erkända religioner, som Jehovas vittnen och dem som inte tog del i kriget”. *

HRC antar resolution

Till följd av COIE:s presentation i Genève antog HRC den 30 juni 2015 en resolution där man förklarade att man ”kraftigt fördömer den systematiska, omfattande och grova kränkningen av mänskliga rättigheter som begås och har begåtts av den eritreanska regeringen”. * I resolutionen uppmanar HRC också Eritreas regering att vidta ”omedelbara och konkreta åtgärder för att genomföra rekommendationerna” från COIE, bland annat dem som rör Jehovas vittnen. HRC uppmanade dessutom regeringen i Eritrea

  • ”att upphöra med godtycklig frihetsberövning av sina invånare och upphöra med tortyr eller annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning”

  • ”att garantera dem som är frihetsberövade rättvis och fri tillgång till ett oberoende rättssystem, och att förbättra förhållandena i fängelserna”

  • ”att respektera allas rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet”.

Kommer behandlingen av Jehovas vittnen att bli bättre?

I nuläget är 54 Jehovas vittnen fängslade i Eritrea. Tre av dem har varit frihetsberövade i mer än 21 år. Ingen av dem har åtalats eller ställts inför rätta. En del av de här fångarna förvaras i metallcontainrar, ibland under marknivå, där de utsätts för mycket svåra förhållanden och extrema temperaturer. Jehovas vittnen jorden runt är medvetna om hur deras medtroende lider i Eritrea och hoppas att regeringen i landet kommer att upphöra med förföljelsen.

^ § 2 Utredningskommissionen om mänskliga rättigheter i Eritrea upprättades den 27 juni 2014 av FN:s råd för mänskliga rättigheter enligt resolution 26/24.

^ § 3 Generalförsamlingens tredje utskott behandlar samhälleliga och humanitära frågor samt frågor om mänskliga rättigheter som är av betydelse för människor över hela jorden.

^ § 8 Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea (Advance Version), A/HRC/29/CRP.1, paragraf 1530(c) och 1531(c).

^ § 10 Resolution A/HRC/29/L.23.