Gå direkt till innehållet

24 SEPTEMBER 2014
ERITREA

Tjugo år i fängelse i Eritrea – tar det aldrig slut?

Tjugo år i fängelse i Eritrea – tar det aldrig slut?

För tjugo år sedan grep myndigheterna i Eritrea tre unga män, fängslade dem och utsatte dem för hård behandling i fånglägret Sawa, där de sitter än i dag. De har aldrig åtalats för något brott, och de har inte fått möjlighet att försvara sig i någon domstol. Varför sitter de oskyldigt fängslade?

Paulos Eyassu, Negede Teklemariam, och Isaac Mogos är Jehovas vittnen och vägrar av samvetsskäl att utföra militärtjänst på grund av sin starka religiösa övertygelse. Om de hade blivit formellt åtalade för ”brottet” att vägra militärtjänst hade de dömts till ett tidsbestämt fängelsestraff. Men nu har Paulos, Negede och Isaac, som nu är 41, 40 respektive 38 år gamla, spenderat hela sin ungdom i fängelse. De har förvägrats möjligheten att gifta sig och skaffa barn, att hjälpa sina åldrande föräldrar och att själva välja hur de vill leva sina liv. De har också förhindrats att utöva sin religion tillsammans med andra Jehovas vittnen.

Efter gripandet den 17 september 1994 blev Paulos, Negede och Isaac mycket illa behandlade, till och med torterade, av fängelseledningen i Sawa. Men på senare år har den hårda behandlingen avtagit, och deras beslutsamhet att hålla sig till sin religiösa övertygelse har gjort att fängelsevakterna nu respekterar dem.

Fler Jehovas vittnen fängslade under hemska förhållanden

Jehovas vittnen utsätts för hårdare förföljelse i Eritrea än någon annanstans i världen. I skrivande stund sitter 73 vittnen fängslade, inklusive kvinnor, barn och äldre. Många har fått stå ut med svår ökenhetta, dålig kost och vätskebrist, förutom att de har behandlats illa av fångvaktarna. Ytterligare tre manliga vittnen har suttit fängslade i över tio år i Sawa, men Paulos, Negede och Isaac har varit frihetsberövade längre än några andra vittnen i Eritrea.

Världssamfundet kräver att Eritrea upphör med religiös förföljelse

Världssamfundet är väl medvetet om hur Eritrea behandlar Jehovas vittnen, såväl som andra religiösa minoriteter.

  • Varje år sedan 2004 har USA:s utrikesdepartement klassat Eritrea som ett ”särskilt oroväckande land”, vilket avser ”vilket som helst land vars regering deltar i eller tolererar särskilt grova kränkningar av religionsfriheten på ett systematiskt, fortlöpande och extremt sätt”.

  • FN:s råd för mänskliga rättigheter har uttryckt att de är djupt bekymrade över hur ”grovt Eritreas myndigheter kränker landets befolknings och medborgares mänskliga rättigheter”. Man uppmanar Eritreas regering att ”respektera allas rätt till ... tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”.

  • I sin årsrapport för 2014 skriver USA:s kommission för internationell religionsfrihet: ”Situationen som rör religionsfrihet är särskilt allvarlig för ... Jehovas vittnen.”

  • Människorättsorganisationen Human rights watch skriver i sin världsrapport för 2013 att myndigheterna i Eritrea fortsätter att gripa, fängsla och tortera medlemmar av ”icke erkända” religioner och att ”Jehovas vittnen är särskilt utsatta”.

  • I december 2005 antog Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter en resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea. De krävde att Eritrea ”i alla lägen ska garantera rätten till en rättvis rättegång, åsikts- och yttrandefrihet samt rätten att samlas till fridsamma möten”.

Philip Brumley, chefsjurist för Jehovas vittnen, talade för vittnena världen över när han sa: ”Vår innerliga önskan är att myndigheterna i Eritrea kommer att släppa alla vittnen från fängelserna, inklusive de här tre männen som suttit fängslade i 20 år, och sätta stopp för förföljelsen av våra medtroende.”