Eritrea är det land där Jehovas vittnen får utstå den svåraste förföljelsen. Sedan landet blev självständigt 1993 har myndigheterna konsekvent fängslat, torterat och trakasserat Jehovas vittnen. Den 25 oktober 1994 utfärdade presidenten ett beslut där det förklarades att vittnena ”har avsagt sig sitt eritreanska medborgarskap” på grund av att de är neutrala i politiska frågor och vägrar militärtjänst. Det ledde till att Jehovas vittnen blev berövade alla sina grundläggande rättigheter.

År av förföljelse och svårigheter har tvingat många vittnen att fly landet. De som stannar kvar i Eritrea lever under ständiga hot och måste vara extremt försiktiga när de utövar sin tro. Myndigheterna har gripit och fängslat många vittnen genom åren på grund av att de vägrat militärtjänst av samvetsskäl, besökt religiösa möten och andra diffusa skäl. Bland dem som sitter i fängelse finns äldre män, kvinnor och ibland till och med barn. Tre manliga vittnen har suttit i fängelse i mer än 20 år. De har inte blivit formellt åtalade eller dömda i rätten.

Förföljelsen av Jehovas vittnen i Eritrea har fått internationell uppmärksamhet. Myndighetspersoner från Afrika, Europa och USA har tagit upp frågan med myndigheterna i Eritrea, men regeringen har inte gjort mycket för att underlätta situationen. Vittnena har även gjort flera försök att starta en dialog med myndighetspersoner i Asmara, men myndigheterna vägrar att sammanträffa med vittnena.