Gå direkt till innehållet

Habtemichael Tesfamariam tillsammans med sin fru, Leterberhan Bezabih, innan han blev fängslad.

25 APRIL 2018
ERITREA

Två äldre Jehovas vittnen har dött i fängelse i Eritrea

Två äldre Jehovas vittnen har dött i fängelse i Eritrea

I början av 2018 dog två Jehovas vittnen, Habtemichael Tesfamariam och Habtemichael Mekonen, i fånglägret Mai Serwa utanför Asmara. Båda greps och fängslades sommaren 2008 på grund av sin tro och fick utstå fruktansvärda förhållanden i fängelser under nästan tio år.

Tesfamariam dog i fånglägret Mai Serwa den 3 januari 2018, 76 år gammal. De som satt fängslade tillsammans med honom tror att han fick en stroke. Tesfamariam föddes 1942 i Adi Yakulu i Mendefera i Eritrea. Han blev döpt som ett Jehovas vittne år 1970, och trots att han blev oskyldigt fängslad och illa behandlad vägrade han att gå emot sin tro. Han sörjs av sin fru, Leterberhan Bezabih, och deras fyra söner och tre döttrar.

Mekonen dog i Mai Serwa den 6 mars 2018, 77 år gammal. Hans medfångar tror att han dog av njursvikt. Mekonen föddes år 1940 i byn Kudo-Felasi i södra Eritrea. Han hade varit ett Jehovas vittne i över 55 år och höll fast vid sin tro, precis som Tesfamariam, trots att han sattes i fängelse utan orsak och blev illa behandlad. Han sörjs av sin fru, Mihret Ellias, och deras son och dotter.

Godtyckligt gripna och misshandlade

Mekonen befann sig i sitt hem när han greps i juli 2008, och det gjorde även Tesfamariam när han greps i augusti 2008. De båda placerades därefter i det ökända fånglägret Meitir, i öknen norr om Asmara, där de fick utstå hård och omänsklig behandling. Från oktober 2011 till augusti 2012 straffades fängslade vittnen särskilt hårt genom att stängas in i en halvt nedgrävd byggnad som kallades för ”underjorden”. Där fick fångarna genomlida den fruktansvärda sommarhettan utan tillräcklig tillgång till mat och vatten, vilket ledde till att flera av dem drabbades av svåra hälsoproblem.

Under 2017 flyttades vittnena från fånglägret Meitir till Mai Serwa, där de tillåts att få mat från släktingar och få sjukvård vid akuta behov. Vittnena var glada över att flyttas till ett mindre strikt fängelse, men Tesfamariam och Mekonen återhämtade sig aldrig helt från den grymma behandling de hade utsatts för.

Habtemichael Mekonen tillsammans med sin fru, Mihret Ellias, innan han blev fängslad.

De två männen är inte de första vittnen i Eritrea som dör i ett fångläger eller kort efter att de frisläppts. Två andra vittnen dog tidigare i fängelse på grund av grym behandling och svåra förhållanden, och tre andra vittnen dog kort efter frisläppandet. Och åtminstone sju vittnen lider fortfarande av allvarliga hälsoproblem som har direkt koppling till hur de blev behandlade under sin tid i fängelse, trots att det är flera år sedan de släpptes fria. 53 vittnen sitter fortfarande fängslade i Eritrea för sin tro, däribland Habtemichael Tesfamariams bror, Tareke.

Förföljelsen är ”ett brott mot mänskligheten”

Den 8 juni 2016 publicerade FN:s råd för mänskliga rättigheter en rapport med uppgifter som kommit fram tack vare en FN-kommission (Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea). Kommissionen tillsattes för att utreda kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Eritrea. I rapporten uppmanades Eritrea att ”respektera religionsfriheten” och att ”upphöra med att godtyckligt frihetsberöva personer på grund av deras religiösa tro, framför allt medlemmar av specifika religiösa grupper, som Jehovas vittnen, ... och att omedelbart och utan förbehåll frige alla som olagligt och godtyckligt hålls frihetsberövade”. Som en slutsats skrev kommissionen att Eritreas religiösa förföljelse av individer utgör ett ”brott mot mänskligheten”.

Jehovas vittnen hoppas att Tesfamariams och Mekonens död inte ska gå omvärlden obemärkt förbi och att de här tragiska händelserna ska få hederliga myndighetspersoner i Eritrea att agera och hjälpa dem som sitter oskyldigt fängslade för sin tro.