Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

19 OKTOBER 2016
ERITREA

Jehovas vittnens svåra situation i Eritrea får mer internationell uppmärksamhet

Jehovas vittnens svåra situation i Eritrea får mer internationell uppmärksamhet

I Eritrea får Jehovas vittnen utstå mer förföljelse än någon annanstans i världen. Sedan Eritrea blev självständigt 1993 har vittnena där gång på gång blivit fängslade, torterade och diskriminerade. De blir förföljda för att de är politiskt neutrala och vägrar att ta till vapen mot sina medmänniskor.

För tillfället sitter 54 Jehovas vittnen i fängelse i Eritrea. Under de senaste 22 åren har alla utom en fängslats utan åtal eller rättegång. Tre av dem har suttit i fängelse sedan 1994 för att de av samvetsskäl vägrat militärtjänst.

Ökad oro världen över

Människorättsorganisationer och myndigheter har fördömt behandlingen av Jehovas vittnen i Eritrea ända sedan förföljelsen började. Men på senare tid har omvärlden uppmärksammats på vittnenas svåra situation ännu mer, tack vare en FN-kommission för mänskliga rättigheter (Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [COIE]). I COIE:s första rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter (HRC), som presenterades i juni 2015, handlade ett avsnitt om den diskriminerande och grymma behandlingen av Jehovas vittnen.

Den 21 juni 2016 fick HRC en till utförlig rapport från COIE. I rapporten uppmanades Eritrea att ”respektera religionsfriheten” och att ”upphöra med att godtyckligt frihetsberöva personer på grund av deras religiösa tro, framför allt medlemmar av specifika religiösa grupper, som Jehovas vittnen, ... och att omedelbart och utan förbehåll frige alla som olagligt och godtyckligt hålls frihetsberövade”.

Som en slutsats skriver COIE att Eritreas ”förföljelse på både religiösa och etniska grunder” strider mot internationell lag och utgör ett ”brott mot mänskligheten”. Världssamfundet betraktar den här förföljelsen som en av de värsta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. COIE kommer att presentera en muntlig uppdatering för FN:s generalförsamling den 27 oktober 2016.

Kommer Eritrea att börja behandla vittnena bättre?

Jehovas vittnen världen över känner starkt för sina medtroende i Eritrea. De vädjar till regeringen i Eritrea att de ska upphöra med förföljelsen av deras medtroende och respektera deras grundläggande rättigheter.

 

Ta reda på mer

VANLIGA FRÅGOR

Varför är Jehovas vittnen politiskt neutrala?

Är Jehovas vittnen ett hot mot nationens säkerhet?

VANLIGA FRÅGOR

Varför tar Jehovas vittnen inte del i krig?

Jehovas vittnen är kända världen över för att vägra gå ut i krig. Ta reda på varför.