Jehovas vittnen i Bulgarien har vunnit en viktig seger mot religiös diskriminering. Bulgariens diskrimineringsnämnd har fattat ett beslut som skyddar medborgare och organisationer från religiös diskriminering, utan att fördenskull försvaga yttrandefriheten. Ärendet gällde kabel-tv-kanalen SKAT TV och två av deras journalister. Nämnden bedömer att de medvetet har förtalat Jehovas vittnen och uppviglat till våld mot dem. Sammanfattningsvis säger nämnden att tv-kanalens agerande ”inte kan försvaras”.

Tv-program piskar upp religiöst hat och våld

Det händer titt som tätt att bulgariska tv-program innehåller falska påståenden om Jehovas vittnen. Reportrar på SKAT TV har satt förtalet i system, och man har framställt vittnena i mycket dålig dager och spritt rena lögner om att de begår fruktansvärda brott. De här programmen har sänts i rikstäckande tv och lagts ut på internet.

Programmen har också uppviglat till hat och våld mot vittnena. Programledarna för ett program som sändes på SKAT TV i maj 2011 menade att ett våldsamt angrepp som riktats mot Jehovas vittnen och deras Rikets sal (möteslokal) i Burgas var berättigat. Vittnena hade samlats för den årliga högtiden till minne av Jesus död när en aggressiv mobb trängde sig in i lokalen och misshandlade flera av dem svårt. Fem av dem fick söka vård för sina skador. Tv-programmet uppmuntrade tittarna att utföra liknande våldsdåd, och i senare program hävdade man att vittnena förtjänade det de hade råkat ut för. *

Efter de här programmen blev flera Jehovas vittnen misshandlade och många Rikets salar vandaliserades. Lokala myndigheter på flera platser i landet införde dessutom restriktioner på vittnenas verksamhet.

Ett av Jehovas vittnens möten i Rikets salen i Burgas.

Nämnden bestraffar brott mot juridiska och etiska riktlinjer

I februari 2012 anmälde Jehovas vittnen SKAT TV till diskrimineringsnämnden för sex program som sändes under 2010 och 2011. I anmälan skrev de att programmen innehållit vinklad information och fått stor spridning, och att det var likställt med rena trakasserier och hatpropaganda. Dessutom hade programmen lett till att de blivit diskriminerade.

Den 25 januari 2016 fattade nämnden ett enhälligt beslut till vittnenas fördel. Slutsatsen blev att SKAT TV och två av deras journalister hade trakasserat Jehovas vittnen och framfört falska och helt grundlösa anklagelser. Nämnden bedömde att de sex programmen var religiöst diskriminerande och att de med chockerande respektlöshet brutit mot god publicistisk sed.

I nämndens resonemang om påföljder för överträdelserna skrev de: ”Alla medlemmar av det här samfundet har utsatts för oönskad och olaglig behandling, som på alla punkter uppfyller villkoren för trakasserier.” Sedan förklarade nämnden att yttrandefriheten inte är absolut, utan att den har gränser och inte får leda till fientlighet. Man konstaterade att ”de anklagade har agerat på ett sätt som inte kan försvaras”.

Nämnden ansåg att lögnerna som spritts om Jehovas vittnen var mycket grova. De anmärkte också på att tv-kanalen och journalisterna vägrat ta ansvar för sina handlingar och erkänna sina misstag. Nämnden utdömde därför högre böter än vanligt för att betona överträdelsernas allvar.

Ett beslut som ger upprättelse

Vittnena är tacksamma för att nämnden tog hårda tag mot oseriös och vilseledande journalistik. Tyvärr har Jehovas vittnen liknande problem med en del andra mediahus i landet, men det här beslutet sänder en tydlig signal till dem om att falska anklagelser och hatpropaganda är oacceptabelt.

Krasimir Velev, talesman för Jehovas vittnen i Bulgarien, säger: ”Ingen vill bli utsatt för falsk ryktesspridning, och vi är inga undantag. Nu när den här negativa propagandan har spritts till allmänheten, är det viktigt att de får höra sanningen om Jehovas vittnen. Vi är tacksamma för att nämnden har vidtagit kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med det här problemet.”

^ § 5 Den 8 juli 2015 sändes en repris på SKAT TV av inslaget med det grymma angreppet mot Jehovas vittnen som inträffade den 17 april 2011. I och med det fortsatte tv-kanalen sin kampanj för att svartmåla Jehovas vittnen och piska upp en hatisk stämning mot dem.