Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

En litteraturvagn används för att nå människor med Bibelns budskap i Sofia i Bulgarien.

14 FEBRUARI 2017
BULGARIEN

Kommer Bulgarien att värna om religionsfriheten?

Kommer Bulgarien att värna om religionsfriheten?

Den 4 juni 2016 stod Nikolaj Stojanov med en litteraturvagn på en allmän plats i Burgas och erbjöd människor kostnadsfri litteratur utgiven av Jehovas vittnen. När några poliser gick förbi vid sjutiden på kvällen anklagade de honom för att bryta mot en kommunal förordning och gav honom böter på 50 leva (ca 250 kronor). Han var ett av fem vittnen i Burgas som bötfälldes under maj och juni för att ha tagit del i fridsam religiös verksamhet.

Kommunen fälls för bristande respekt för religionsfrihet

Nikolaj och de fyra andra vittnena överklagade sina böter. Under oktober och november 2016 beslutade den regionala domstolen i Burgas att fria vittnena och avskriva deras böter.

Under tiden krävde Jehovas vittnen en rättslig prövning för att se om förordningen i Burgas verkligen var i linje med landets grundlag. Den 12 oktober 2016 beslutade förvaltningsdomstolen i Burgas att förordningen, som inneburit att Jehovas vittnens verksamhet begränsats, bröt mot landets grundlagsenliga rättigheter och även mot landets internationella åtaganden gällande religionsfrihet.

Kommunfullmäktige i Burgas kände redan till att de restriktiva bestämmelserna i den aktuella förordningen stred mot grundlagen. Under 2013 hade ett nationalistiskt parti krävt ett tillägg till förordningen eftersom de menade att människor hade klagat på Jehovas vittnens religiösa verksamhet. Den dåvarande guvernören granskade förordningen, slog fast att tilläggen var diskriminerande och förklarade att de stred mot grundlagen. Men nästa guvernör godkände tilläggen, och det gjorde även kommunfullmäktige. Justitieombudsmannen uppmärksammade kommunfullmäktige på att de nya tilläggen var olagliga, men de fortsatte gälla ända tills den regionala domstolen i Burgas ogiltigförklarade dem.

Något liknande inträffade i Kjustendil. Även där godkände kommunfullmäktige tillägg till en förordning som begränsade religionsfriheten, och man beordrade även att polisen i kommunen skulle se till att tilläggen följdes. Förvaltningsdomstolen i Kjustendil lade ner sex åtal och avskrev böter på nästan 800 leva (ca 4 000 kronor) som vittnena hade fått på grund av anklagelser för olaglig religiös verksamhet. Man skrev bland annat så här: ”Sökanden hålls ansvarig för en handling som i grund och botten representerar något hon har rätt till enligt religionsfriheten, som garanteras både i grundlagen och i lagen om religionsutövning.” Den 24 juni 2016 godkände samma domstol en stämningsansökan som Jehovas vittnen på orten hade lämnat in, och domstolen fastslog att tillägget i förordningen var grundlagsstridig. * Kommunfullmäktige i Kjustendil har överklagat domen till Bulgariens högsta domstol.

Blandade reaktioner på rätten att utöva sin tro

Under de senaste åren har minst 44 kommuner infört tillägg till förordningar för att begränsa religionsutövning hos religiösa organisationer. När lokala myndigheter har drivit igenom dessa restriktiva tillägg har vittnena utsatts för skriftliga varningar, stämningar, böter, hot och till och med våld. Ett exempel är det som hände den 26 mars 2016. Marin Tsvetkov, som sitter i kommunfullmäktige i Vratsa, hotade att skicka fotbollshuliganer på två kvinnliga Jehovas vittnen. Sedan slet han åt sig några av deras religiösa publikationer och förstörde dem.

Men på andra platser i Bulgarien har fördomsfria tjänstemän gått på domstolarnas linje och värnat om religionsfriheten. Den 2 juni 2016 gick tre tjänstemän fram till några Jehovas vittnen som stod med en litteraturvagn i huvudstaden Sofia. De frågade om vittnena hade tillstånd för sitt volontärarbete. Efter närmare granskning kunde tjänstemännen konstatera att Bulgariens grundlag garanterar rätten till att utöva sådan här fridsam religiös verksamhet. I Plovdiv, landets näst största stad, avslog kommunfullmäktige ett förslag från en politisk grupp om ett tillägg till lagen om upprätthållandet av allmän ordning som skulle innebära att Jehovas vittnen blev förbjudna.

Kommer de restriktiva tilläggen att vara kvar?

Jehovas vittnen tänker lagligt bestrida samtliga 44 förordningar som strider mot den grundlagsenliga rätten att dela med sig av sin tro. Krassimir Velev, talesman för Jehovas vittnens kontor i Sofia, säger: ”Jehovas vittnen gör samhället en tjänst genom att prata med människor om sådant som oroar dem och ge dem hjälp från Bibeln. Många människor tycker om vårt budskap. Men i kommuner som har lagt till restriktiva tillägg blir vi kritiserade för att vi talar om vår tro offentligt och delar ut kostnadsfri litteratur. I situationer där det är nödvändigt försvarar vi vår värdefulla och gudagivna rätt att utöva vår tro.”

Jehovas vittnen är tacksamma för att många högre tjänstemän samt domstolar i Bulgarien arbetar aktivt för att upprätthålla religiösa rättigheter, vilket gynnar hela samhället. Tiden får utvisa om myndigheterna kommer att upphäva de tillägg som införts för att begränsa religiös verksamhet i Bulgarien.

^ § 7 Bulgarien har undertecknat Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, som garanterar rätten till att utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. Europadomstolen och Europeiska kommissionen för demokrati genom lag (Venedigkommissionen) har gång på gång lyft fram att denna garanti skyddar Jehovas vittnen när de fridsamt samlas för att tillbe eller när de delar med sig av sin tro till andra.