Jehovas vittnen har varit verksamma i Bulgarien sedan 1888. År 1938 registrerades Jehovas vittnen som en juridisk person i landet, men de avregistrerades sedan av myndigheterna 1944, när landet hamnade under kommunistiskt styre. Vittnenas verksamhet var kraftigt begränsad fram till 1991, då deras juridiska person, Det kristna samfundet Jehovas vittnen, blev officiellt inregistrerad. Men sedan startades en förtalskampanj mot icke-traditionella religioner och en restriktiv religionslag antogs, och det gjorde att Jehovas vittnen och andra religiösa minoriteter förlorade sitt lagliga erkännande 1994. Följden blev att polisen grep många Jehovas vittnen, avbröt deras möten och beslagtog deras litteratur. Vittnena fick ingen hjälp av domstolarna i Bulgarien.

Efter att vittnena hade gått igenom alla rättsinstanser i landet vände de sig till Europadomstolen. År 1998, 2001 och 2004 accepterade Europadomstolen olika förlikningar mellan Jehovas vittnen och den bulgariska regeringen. Efter detta omregistrerades Jehovas vittnen som en religion i landet. Regeringen vidtog också åtgärder för att vittnena skulle få religionsfrihet, vilket inbegriper rätten att vägra militärtjänst, rätten till civil tjänstgöring och rätten att utöva sin religion utan att bli hindrad.

Jehovas vittnen i Bulgarien är tacksamma för att de nu fått ett visst mått av religionsfrihet och att de för det mesta kan utöva sin religion utan problem. Men vissa kommuner begränsar fortfarande vittnenas verksamhet genom att felaktigt tillämpa lokala förordningar på deras verksamhet eller genom att vägra ge dem tillstånd för deras Rikets salar. Dessutom har vissa personer misshandlat och trakasserat flera Jehovas vittnen, och även om rättsväsendet ger vittnena ett visst stöd så är det ovanligt att de åtalar förövarna eller erbjuder offren något skydd. Vittnena fortsätter att föra samtal med myndigheterna i Bulgarien för att försöka lösa de här problemen. Just nu ligger ett fall som rör ett tillstånd för en Rikets sal hos Europadomstolen i väntan på avgörande.