Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

26 MAJ 2014
AZERBAJDZJAN

Jehovas vittnen i Azerbajdzjan vädjar om rättvisa i Europadomstolen

Jehovas vittnen i Azerbajdzjan vädjar om rättvisa i Europadomstolen

Det var en söndag förmiddag i Baku i Azerbajdzjan. I en lokal satt omkring 200 män, kvinnor och barn och lyssnade på en biblisk föreläsning.

Plötsligt bröt sig polisen in i lokalen, tätt följd av andra myndighetspersoner och ett tv-team. Polisen avbröt mötet, som anordnats av Jehovas vittnen, och misshandlade flera av männen, gjorde en olaglig husrannsakan, förolämpade de närvarande och beslagtog pengar, datorer och församlingens bibliska litteratur. Många fördes till polisstationen och blev kvarhållna flera timmar. Sex utländska Jehovas vittnen som kommit till landet för att hjälpa till med verksamheten hölls kvar i flera dagar och blev sedan utvisade. I det tv-inslag som gjordes om razzian gavs en mycket negativ bild av Jehovas vittnen.

De här händelserna, som inträffade den 24 december 2006, låg till grund för det första klagomål som Jehovas vittnen lämnade in till Europadomstolen mot Azerbajdzjan. Sedan dess har de lämnat in ytterligare 18 klagomål till Europadomstolen som gäller kränkningar av religionsfriheten.

ORSAK TILL KLAGOMÅL

TOTALT

Polisrazzia

5

Omregistrering

1

Religionsutövning

2

Censur

5

Utvisning

3

Samvetsvägran

3

Totalt

19

Klagomål mot Azerbajdzjan som lämnats in till Europadomstolen fram till den 31 januari 2014

Här följer några exempel som visar vad Jehovas vittnen utsatts för i Azerbajdzjan och som gjort att de vänt sig till Europadomstolen.

 • Avslag på ansökan om omregistrering

  Trossamfundet Jehovas vittnen registrerades för första gången i Baku den 22 december 1999 av den statliga kommittén för arbete med religiösa sammanslutningar, och det omregistrerades den 7 februari 2002. Men 2009 ändrade de azerbajdzjanska myndigheterna lagen om religionsfrihet och begärde att alla religiösa samfund skulle omregistreras. Jehovas vittnen lämnade in en ansökan, men den avslogs på grund av en teknisk formalitet. Myndigheterna har inte upphävt registreringen som gjordes 2002, men de vägrar ändå att omregistrera samfundet i enlighet med de nya bestämmelserna i religionslagen.

 • Motstånd från polisen

  Varje vecka håller Jehovas vittnen religiösa möten i privata hem. Vid flera tillfällen har polisen avbrutit dessa möten och gjort illegala razzior. Mötesdeltagarna har blivit förolämpade, hållits kvar hos polisen i timmar och fått sin religiösa litteratur beslagtagen. Några Jehovas vittnen har fått höga böter. År 2011 dömdes sex Jehovas vittnen i Gjandzja till böter som sammanlagt motsvarade omkring 80 000 kronor för att de hade besökt ett religiöst möte som inte hade godkänts av myndigheterna. De senaste polisrazziorna gjordes den 11 januari och den 2 mars 2014.

 • Censur

  Azerbajdzjan är den enda medlemsstaten i Europarådet * som har satt i system att censurera religiös litteratur, trots att det strider mot landets egen grundlag. * En del biblisk litteratur som Jehovas vittnen importerar från andra medlemsstater i Europarådet förbjuds efter censureringen, och en del får bara tas in i begränsad mängd. På listan över förbjudna publikationer finns bland annat flera nummer av Vakttornet, den religiösa tidskrift som Jehovas vittnen ger ut två gånger i månaden. * Jehovas vittnen har protesterat mot censureringen men fått avslag i azerbajdzjanska domstolar.

Omvärldens reaktioner

Flera internationella människorättsorganisationer har granskat och kommenterat Azerbajdzjans religionslag och hur religiösa samfund i landet behandlas.

 • I sin årsrapport för 2013 skriver USA:s kommission för internationell religionsfrihet: ”Trots att den azeriska regeringen påstår sig vara tolerant har religionsfriheten försämrats, särskilt sedan 2009 års restriktiva religionslag infördes.”

 • I en rapport från Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI) uttryckte man stor oro över de inskränkningar som berör religiösa samfund. Angående Azerbajdzjans religionslag sades det: ”ECRI rekommenderar starkt att de azerbajdzjanska myndigheterna ändrar lagstiftningen ... i enlighet med kraven i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.”

 • Europarådets Venedigkommission har gett detaljerade rekommendationer om hur Azerbajdzjans lag om religionsfrihet bör ändras. Man skriver: ”Lagen innehåller flera mycket restriktiva bestämmelser som går emot internationella normer. ... Bestämmelser som reglerar grundläggande frågor, till exempel lagens omfattning och vilka som har rätt till religions- och samvetsfrihet, registreringsprocessen, religiösa samfunds självbestämmande och upplösningen av dem; samvetsvägran, proselytvärvning, publicering och spridning av religiöst material, bör omformuleras.”

Frihet som uppskattas

Jehovas vittnen världen över sätter stort värde på de grundläggande rättigheterna till yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet och samvets- och religionsfrihet. De är tacksamma mot de regeringar som ger dem dessa rättigheter. Den lilla gruppen på 2 500 Jehovas vittnen och de som kommer tillsammans med dem i Azerbajdzjan hoppas att de ska få samma religionsfrihet som andra trossamfund i landet har.

^ § 28 Azerbajdzjan blev medlem av Europarådet den 25 januari 2001.

^ § 28 Artikel 48 skyddar religionsfriheten, och artikel 50 förbjuder mediecensur.

^ § 28 Varje månad ger Jehovas vittnen ut en allmän upplaga av Vakttornet, som de erbjuder till andra för att visa vad Bibeln lär. I sina församlingar använder de varje vecka en studieupplaga som en del av sitt bibelstudieprogram. Vakttornet ges ut på mer än 200 språk och har en upplaga på nästan 60 miljoner exemplar varje månad. Det gör den till världens mest spridda tidskrift.