Gå direkt till innehållet

11 JUNI 2015
AZERBAJDZJAN

Jehovas vittnen begär att orättvist häktade i Azerbajdzjan ska släppas

Jehovas vittnen begär att orättvist häktade i Azerbajdzjan ska släppas

Jehovas vittnen vänder sig till internationella instanser för att de ska sätta press på Azerbajdzjan när det gäller den orättvisa häktningen av Irina Zakartjenko och Valida Zjabrajilova. De här två kvinnorna har suttit häktade sedan den 17 februari 2015, anklagade för olaglig distribution av religiös litteratur. Distriktsdomstolen i Sabayil i Baku beslutade att de skulle sitta i häkte i tre månader fram till rättegången, men nyligen förlängde domstolen häktningen med ytterligare två månader.

Irina Zakartjenko och Valida Zjabrajilova.

Harmlösa kvinnor behandlade som brottslingar

Den 5 december 2014 stannade polisen Irina Zakartjenko och Valida Zjabrajilova när de pratade om sin tro med några i ett hyreshus i Baku. De släpptes efter några timmar, men har sedan dess upprepade gånger kallats till förhör. Den 17 februari 2015 kallade ministeriet för nationell säkerhet (MNS) kvinnorna till vad som visade sig vara en förhandling bakom stängda dörrar. De åtalades och det resulterade i att de häktades med omedelbar verkan och fördes till säkerhetspolisens häkte(se bilden). Domaren motiverade häktningen med att kvinnorna utgör ”ett hot mot allmänheten”.

MNS har gjort omfattande husrannsakningar av kvinnornas hem och beslagtagit deras religiösa litteratur, personliga anteckningar, en dator och en mobiltelefon. Domstolen har gett avslag på samtliga överklaganden och vägrar att ge kvinnorna husarrest, utan låter dem sitta häktade i stället.

Stor oro över deras hälsa

Kvinnornas juridiska ombud, familjer och vänner är oroliga för deras hälsa, som befaras bli allt sämre. Irina Zakartjenko, som är 55 år gammal, lider av svår artrit och en skada i höger ben. Läkare har tidigare bedömt hennes tillstånd som allvarligt.

Man är också orolig för kvinnornas känslomässiga tillstånd. MNS tillåter bara att deras ombud besöker dem. En gång i månaden får släktingarna skicka nödvändiga saker som kläder, medicin och tvål. Några av kvinnornas familjemedlemmar har försökt trösta dem genom att ge dem en bibel, men MNS har vägrat att ge tillstånd till det.

Kommer Azerbajdzjan att visa religiös tolerans?

Under utredningen av Irina Zakartjenko och Valida Zjabrajilova har MNS kallat omkring 20 Jehovas vittnen till förhör och gjort husrannsakan av minst tio hem. Dessutom har MNS, polisen och den statliga kommittén för religiösa samfund genomsökt den Rikets sal som kvinnorna gått till.

På grund av den rådande situationen har Jehovas vittnen känt sig tvungna att vända sig till FN:s kommissariat för mänskliga rättigheter (OHCHR) och flera andra internationella organisationer för att uppmärksamma Azerbajdzjans orättvisa häktning och behandling av Irina Zakartjenko och Valida Zjabrajilova. Azerbajdzjan har flera internationella åtaganden om att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter, och de hävdar att de visar religiös tolerans.

Jehovas vittnen begär respektfullt att den azeriska regeringen ska fullfölja sina internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter och tillåta dem att fritt samlas och utöva sin tro. Jehovas vittnen vädjar till regeringen att den omgående ska släppa de här oskyldiga kvinnorna.