Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

AZERBAJDZJAN

Fängslade för sin tro – Azerbajdzjan

Fängslade för sin tro – Azerbajdzjan

Enligt Azerbajdzjans grundlag kan samvetsvägrare ansöka om att få göra alternativ civiltjänst, men regeringen har inte infört någon lag som gör sådan tjänst tillgänglig. Detta har gjort att Jehovas vittnen, som vägrar militärtjänst på grund av sitt samvete och sin religiösa övertygelse, blir åtalade och fängslade.

Azerbajdzjan lever inte upp till sina förpliktelser

Azerbajdzjan ansökte om att få bli medlem i Europarådet 1996 och förpliktade sig då att 1) införa en lag om alternativ civiltjänst inom två år efter att man blivit ansluten, 2) benåda alla fängslade samvetsvägrare och 3) låta samvetsvägrare välja alternativ civiltjänst. Det har nu gått mer än 13 år sedan Azerbajdzjan blev medlem av Europarådet, men man har ännu inte levt upp till förpliktelserna.

2011 gjorde Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) en granskning av Azerbajdzjan och konstaterade: ”ECRI anmodar de azerbajdzjanska myndigheterna att utan dröjsmål införa en lag om alternativ civiltjänst som stämmer överens med europeiska normer. ... [ECRI] rekommenderar återigen starkt att myndigheterna inte åtalar eller frihetsberövar dem som vägrar att göra militärtjänst, utan i stället ger dem möjlighet att fullgöra sin plikt mot samhället på ett sätt som är i linje med deras vägran att göra militärtjänst av samvetsskäl.”

Samvetsvägrare tvångsrekryterad och illegalt fängslad

Myndigheterna i Azerbajdzjan fortsätter att ignorera rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl. Den 23 augusti 2013 infann sig 17-årige Kamran Shikhaliyev för en läkarundersökning på distriktskontoret för statlig mobilisering och inskrivning (SSMC) i Nizami i Baku. Kamran Shikhaliyev förklarade vid det här tillfället, liksom vid senare kallelser från SSMC, att han vägrade militärtjänstgöring av samvetsskäl och att han ville utföra alternativ civiltjänst i stället. Den 8 oktober 2013 lämnade han in en skriftlig begäran om att få utföra icke-militär alternativ tjänst. När han kom till SSMC den 10 oktober 2013 blev han tvångsrekryterad av azerbajdzjanska myndigheter. Polisen höll kvar Shikhaliyev mot hans vilja och lämnade slutligen över honom till militären, som i sin tur höll honom i förvar i militärbaracker.

Den 16 april 2014, mer än sex månader efter att Shikhaliyev blivit olagligt tillfångatagen, dömde Jalilabads militärdomstol honom till ett år på en militär straffenhet. Domstolen bedömde att han var en inskriven soldat som försökt komma undan militärtjänst. Men Shikhaliyev har aldrig svurit en militäred, satt på sig en militäruniform eller utfört några militära sysslor. Dessutom försökte han inte smita undan när SSMC kallade honom, utan han infann sig varje gång och förklarade att hans samvete inte tillät att han tar till vapen.

Kamran Shikhaliyev överklagade domen, men appellationsdomstolen i Shirvan avslog hans överklagan den 16 juli 2014. I december 2014 överfördes han till av militären till en straffenhet i Salyan i Azerbajdzjan, men det är oklart om militären räknar det som början på hans ett år långa straff. Shikhaliyev hoppas att Azerbajdzjans högsta domstol ska godkänna hans överklagan och erkänna hans rätt att vägra militärtjänstgöring av samvetsskäl.

Tidslinje

 1. 17 februari 2015

  Irina Zakartjenko och Valida Zjabrajilova anklagas för att ha delat ut religiös litteratur utan tillstånd. Distriktsdomstolen i Sabayil i Baku beslutar att de ska sitta i häkte i tre månader fram till rättegången.

 2. December 2014

  Kamran Shikhaliyev överförs till en straffenhet i Salyan i Azerbajdzjan.

 3. 16 september 2014

  Kamran Shikhaliyev hålls olagligt i förvar och har ännu inte börjat avtjäna sitt ett år långa straff.

 4. 16 april 2014

  Kamran Shikhaliyev döms till ett år på en militär straffenhet för att han vägrat militärtjänstgöring.

 5. 10 oktober 2013

  SSMC tvångsrekryterar Kamran Shikhaliyev och för honom mot hans vilja till en militärenhet.

 6. 12 mars 2013

  Kamran Mirzayev, ett Jehovas vittne, döms till nio månaders fängelse för att han vägrat göra militärtjänst av samvetsskäl. Medan han fortfarande avtjänade sitt straff släpptes han från fängelset, tack vare att en allmän amnesti utfärdades.

 7. 25 september 2012

  Fakhraddin Mirzayev, ett Jehovas vittne, döms till ett års fängelse för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 8. September 8, 2010

  Farid Mammadov, ett Jehovas vittne, döms till nio månaders fängelse för att ha vägrat göra militärtjänst av samvetsskäl.

 9. 19 augusti 2009

  Mushfig Mammedov blir åter gripen för att ha vägrat göra militärtjänst av samvetsskäl. Han sätts i häkte och bötfälls när han döms en andra gång.

 10. 7 mars 2008

  Mushfig Mammedovs och Samir Huseynovs juridiska ombud vänder sig till Europadomstolen med en anmälan i protest mot att Azerbajdzjan olagligt åtalar Jehovas vittnen för att de vägrar militärtjänst av samvetsskäl.

 11. 4 oktober 2007

  Samir Huseynov, ett Jehovas vittne, fängslas och döms till ett tio månader långt straff för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 12. 2006

  Mushfig Mammedov, ett Jehovas vittne, sätts i häkte i väntan på rättegång, fälls för sin vägran att göra militärtjänst av samvetsskäl och döms till sex månaders villkorlig frigivning.