Jehovas vittnen * blev först registrerade i Baku 1999 och blev sedan omregistrerade 2002. Under de efterföljande åren hade Jehovas vittnen viss religiös frihet men stod ändå under myndigheternas hårda bevakning. Polisen gjorde razzior mot deras möten, och deras litteratur blev censurerad. Efter några ändringar i religionslagen avslog myndigheterna * Jehovas vittnens ansökan om omregistrering av rättstekniska skäl 2010, och trossamfundet i Baku har inte längre fullt lagligt erkännande.

Trakasserierna och inskränkningarna mot Jehovas vittnen ökar på grund av myndigheternas ökade kontroll. Polisen har genomsökt några av vittnenas hem och har konfiskerat personliga tillhörigheter, bland annat biblar. Jehovas vittnen har blivit gripna och åtalade för att ha delat sina trosuppfattningar med andra, vilket har lett till påföljder som böter och fängelse. I städer där Jehovas vittnen inte är registrerade betraktar myndigheterna deras religiösa möten som olagliga. De upplöser mötena, håller kvar dem som är närvarande och skriver ut dryga böter.

Det finns ingen alternativ civiltjänst, och därför blir unga Jehovas vittnen trakasserade och åtalade för att de vägrar militärtjänst av samvetsskäl. De pågående kränkningarna av religionsfriheten, bland annat censureringen av religiös litteratur, är oförenliga med Azerbajdzjans förpliktelser mot Europarådet. Kränkningarna har lett till att Jehovas vittnen har lämnat in 19 klagomål till Europadomstolen mellan 2007 och 2014.

^ § 2 Trossamfundet Jehovas vittnen i Azerbajdzjan.

^ § 2 Den statliga kommittén för religiösa samfund.