Den 8 februari 2017 frikände Azerbajdzjans högsta domstol Irina Zakartjenko och Valida Zjabrajilova, två Jehovas vittnen som tidigare dömts för att de delat ut religiös litteratur utan myndigheternas tillstånd. Domare Hafiz Nasibov, från Högsta domstolens avdelning för brottmål, meddelade att domstolen ansåg att de två kvinnorna inte hade begått något brott och upphävde därigenom besluten från de lägre instanserna.

Under förhandlingen framhöll Irinas och Validas advokater att myndigheterna brutit mot grundläggande mänskliga rättigheter eftersom de behandlat kvinnorna mycket illa utan anledning. Domstolen lät kvinnorna berätta vad de hade gått igenom under de drygt 11 månader de suttit häktade och hur det hade påverkat dem.

Jason Wise, som är jurist med inriktning mot internationella mänskliga rättigheter, säger: ”Vi är mycket glada över att Högsta domstolens avdelning för brottmål upphävde domarna från de lägre instanserna. Det är första gången för Jehovas vittnen i Azerbajdzjan som det här händer. Vi hoppas att distriktsdomstolen i Sabail i Baku även kommer att erkänna kvinnornas rätt till ersättning.”