Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

11 DECEMBER 2015
AZERBAJDZJAN

Räşad Niftäliyev bötfälls och fängslas för att ha deltagit i religiösa möten

Räşad Niftäliyev bötfälls och fängslas för att ha deltagit i religiösa möten

Den 19 november 2015 blev Räşad Niftäliyev, ett Jehovas vittne, dömd till 25 dagars fängelse av en domstol i Gjandzja i Azerbajdzjan. Det här är andra gången på 14 månader som han sitter fängslad för att inte ha betalat av tillräckligt på sina böter som han fått då han ”organiserat och lett religiösa möten”.

Niftäliyevs böter är nu uppe i totalt 9 450 manat (ca 76 700 kronor). Även om han anser att böterna är orättvisa har han betalat av små summor i den mån han har kunnat.

Straffad för att ha deltagit i en gudstjänst

Den 14 november 2015 gjordes en polisrazzia vid ett möte i Gjandzja, landets näst största stad, och det blev upptakten till den senaste domen mot Niftäliyev. Polisen avbröt gudstjänsten och tog med sig 27 personer till polisstationen. Där anklagades 12 av dem, däribland Niftäliyev, för att ha överträtt lagar om deltagande i religiösa möten. * Mellan den 18 och 25 november hölls förhandlingar bakom stängda dörrar i distriktsdomstolen i Kapaz i Gjandzja. Nio personer dömdes till böter på 2 000 manat vardera (ca 16 700 kronor) för att ha deltagit i ett ”religiöst möte som hållits utan giltigt tillstånd”.

Den 19 november inkallades Niftäliyev till indrivningskontoret, där de ifrågasatte varför han betalat av så lite på sina tidigare böter. Under de senaste fem åren har han dömts till böter fem gånger på samma grunder. Niftäliyev förklarade att han har begränsad inkomst och behöver ta hand om sin sjuka mamma, men att han gjort sitt bästa för att betala. Trots det skickade indrivaren vidare ärendet till domstol, och distriktsdomstolen i Gjandzja Kapaz dömde då genast Niftäliyev till fängelse. Dessutom bötfällde domstolen Niftäliyev för att ha deltagit i det religiösa möte som hölls den 14 november, vilket både ökade på hans skuld och förvärrade den orättvisa behandlingen av honom.

Razzior mot religiösa möten

Polisrazzian mot mötet som hölls den 14 november var den åttonde i Gjandzja sedan 2010. * Polisrazziorna följer alltid samma mönster: En liten grupp Jehovas vittnen håller ett fridsamt möte i ett privat hem. Polisen går in utan husrannsakningsorder eller domstolsbeslut, och de varken identifierar sig eller förklarar varför de är där. De avbryter mötet, beslagtar biblar och religiös litteratur, filmar händelsen samt förolämpar och hotar de närvarande. Polisen tar alla närvarande till polisstationen, även barn och äldre. Domstolsförhandlingen hålls senare samma dag, men domstolen beviljar ibland personer möjligheten att ordna med en advokat och få några dagar på sig att förbereda ett försvar.

Vid upprepade tillfällen har lokal media rapporterat om gripanden av Jehovas vittnen och visat i tv när de väntar inne på polisstationen.

Registrering krävs men avslås

Eftersom Jehovas vittnen i Gjandzja inte har blivit registrerade hävdar myndigheterna där att deras religiösa möten är olagliga. Distriktsdomstolen i Kapaz i Gjandzja använde samma argument när den bötfällde dem som deltog i mötet den 14 november och sa att ”samfundet Jehovas vittnen inte har officiellt tillstånd från berörda myndigheter att få vara verksamma i staden Gjandzja”. *

Men faktum är att det inte finns någon lag i Azerbajdzjan som kräver ett sådant tillstånd för att man ska få hålla ett religiöst möte. I artikel 21 i lagen om religions- och trosfrihet står det: ”Gudstjänster, ... religiösa riter och ceremonier ska fritt få hållas i lokaler för tillbedjan ... samt i privata hus och lägenheter.”

Jehovas vittnen har blivit lagligt registrerade i huvudstaden Baku och har sedan 2010 flera gånger ansökt om att bli det även i Gjandzja. Den statliga kommittén för arbete med religiösa sammanslutningar (SCWRA) har antingen avslagit ansökningarna på grund av ”tekniska fel” eller inte gett någon respons alls. Deras senaste ansökan i Gjandzja, som skickades in den 10 november 2015, behandlas fortfarande.

Kampen för religionsfrihet fortsätter

Jehovas vittnen fortsätter att försöka få träffa myndighetspersoner i Azerbajdzjan för att kunna bli lagligt registrerade och för att få landet att respektera deras mänskliga rättigheter. De har 21 pågående ärenden hos Europadomstolen angående orättvisorna de möter i Azerbajdzjan. Dessa klagomål handlar om incidenter där myndigheterna har kränkt deras rätt till religionsfrihet och frihet att utöva sin tro.

Jehovas vittnen vädjar till de styrande i Azerbajdzjan om att rättigheterna som landets lag garanterar alla även ska gälla dem, däribland rätten att hålla gudstjänst. Man vädjar också till myndigheterna att de ska sluta straffa uppriktiga religionsutövare som Niftäliyev.

^ § 5 De anklagades för överträdelse av artikel 299.0.2 i lagen om förvaltningsbrott, som förbjuder att man ”organiserar och leder religiösa möten, processioner och andra religiösa ceremonier” utan godkännande från lokala myndigheter.

^ § 8 Polisen har även gjort razzior i Lenkoran, Lökbatan, Mingetjaur, Shamkir och Zakataly.

^ § 11 Myndigheterna stöder sig på artikel 12 i lagen om religions- och trosfrihet som säger: ”Ett religiöst samfund får endast vara verksamt efter att ha blivit lagligt registrerat hos den berörda verkställande myndigheten och infört i det statliga registret över religiösa samfund.” Dock rör den här artikeln juridiska personer som används religiöst, inte grupper som träffas för att tillbe. Se även lagen om mötesfrihet, artikel 4, som undantar ”religiösa ceremonier” från bestämmelsen.