Den 4 juli 2015 förlängde distriktsdomstolen i Sabayil häktningen av två Jehovas vittnen med två månader. Det innebär att Irina Zakartjenko och Valida Zjabrajilova som tidigast kan släppas den 17 september 2015. Man hävdar att det är nödvändigt att kvinnorna blir kvar i häktet av utredningstekniska skäl.

De två kvinnorna har helt obefogat suttit häktade hos ministeriet för nationell säkerhet (MNS) sedan den 17 februari 2015 eftersom de samtalat med andra om Bibeln. MNS fortsätter att förhöra olika Jehovas vittnen angående det här ärendet, vissa vid upprepade tillfällen.