Jehovas vittnen i Armenien kan församlas fritt och utöva sin religion utan några större hinder. De fick lagligt erkännande i oktober 2004.

Fram till oktober 2013 fanns det ingen acceptabel alternativ civil tjänstgöring i Armenien, vilket var Jehovas vittnens största utmaning. Den enda civila tjänstgöringen var i militärens regi, och de som vägrade straffades. Från 1993 och framåt har hundratals unga Jehovas vittnen som vägrat militärtjänst av samvetsskäl dömts till långa fängelsestraff, och några har utsatts för mycket dålig behandling. Den 8 juni 2013 ändrades lagen om alternativ civil tjänstgöring så att den kom i linje med europeiska normer. Den 23 oktober 2013 godkände Armenien de första ansökningarna om alternativ civil tjänstgöring för 51 Jehovas vittnen. Programmet har fungerat bra och ger vittnena möjlighet att göra en insats för sitt land utan att gå emot sitt samvete.

Trots dessa framsteg blir Jehovas vittnen fortfarande diskriminerade. En del kommuner vägrar att handlägga deras bygglovsansökningar för möteslokaler, tulltjänstemän tar ut orimligt höga skatter på deras religiösa litteratur, och motståndare förtalar dem i tv och andra offentliga forum. Jehovas vittnen har vänt sig till domstolar både i och utanför landet för att försöka få bukt med problemen.