Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

9 AUGUSTI 2016
ARMENIEN

Sexton Jehovas vittnen har slutfört sin civiltjänst i Armenien

Sexton Jehovas vittnen har slutfört sin civiltjänst i Armenien

De första Jehovas vittnen som antogs till det nya programmet för alternativ civiltjänst i Armenien har nu slutfört sin tjänstgöring. Den första gruppen av Jehovas vittnen som drog nytta av möjligheten till alternativ civiltjänst har arbetat hårt för att fullgöra sin samhällsplikt. Innan den här möjligheten fanns fick Jehovas vittnen i Armenien avtjäna fängelsestraff på grund av att de av samvetsskäl vägrade göra militärtjänst. Men efter en lagändring 2013 öppnades dörren för alternativ civiltjänst. Hittills har mer än 200 Jehovas vittnen tagit del av det nya programmet. Sexton av dem slutförde sin tjänstgöring i slutet av juni 2016.

Ett framgångsrikt program

De unga män som nu slutfört sin tjänstgöring fick först sitta i fängelse för att de inte ville arbeta inom det militära. Men när den nya lagen trädde i kraft blev de förflyttade till programmet för alternativ civiltjänst. Sedan januari 2014 har de bland annat arbetat med trädgårdsskötsel, renhållning av gator och torg och allehanda uppgifter vid sjukvårdsinrättningar.

Männen är oerhört tacksamma för att myndigheterna gett dem möjlighet att arbeta med meningsfulla uppgifter som att ta hand om de behövande och att försköna offentliga miljöer. Det nya programmet har också gjort det möjligt för dem att fortsätta bidra till samhällets välfärd i stället för att stämplas som brottslingar.

Davit Arakeljan, som är 22 år gammal, fick arbeta som vårdare vid ett sjukhem. Han säger så här: ”Det här arbetet har hjälpt mig att bli mer mogen, ansvarstagande och flitig. Jag är så glad att jag kunnat fullgöra min plikt mot samhället på ett sätt som verkligen är till nytta för människor. Ledningen och personalen, och även en del av vårdtagarna, tyckte att vi gjorde ett jättebra jobb.” Michajil Manasian, även han 22 år gammal, fick arbeta hos räddningstjänsten. Han berättar: ”Jag har ju faktiskt lärt mig ett nytt yrke under den här tiden, så jag skulle kunna fortsätta jobba här. Det var skönt att jag kunde göra min del för att bidra till samhället utan att gå emot mitt samvete.”

Kommer andra länder att ta efter?

Armenien gjorde nyligen ytterligare ändringar i lagen för att den skulle omfatta rätten till samvetsfrihet. Artikel 41(3) i den omarbetade lagen som trädde i kraft i december 2015 lyder: ”Varje medborgare för vilken militärtjänstgöring strider mot vederbörandes religiösa övertygelse ska ha rätten att ersätta den med alternativ tjänst.” Europarådets Venedigkommission berömde Armenien för den här lagändringen och kallade den ”ett utomordentligt sätt att säkerställa att utslaget i fallet Bayatyan v. Armenia realiseras i praktiken”. *

Det här programmet för alternativ civiltjänst är också förenligt med internationell standard. Armenien, som tidigare straffade dem som av samvetsskäl vägrade göra militärtjänst, respekterar numera medborgarnas rätt till samvetsfrihet. De uppenbara fördelarna med landets initiativ kan nu motivera andra länder att genomföra liknande lagändringar. Armeniens exempel visar att ett program av det här slaget är till nytta för både staten och medborgarna.

Tigran Harutiunjan, presstalesman för Jehovas vittnen i Armenien, säger: ”Vi är tacksamma att den armeniska regeringen tagit steg för att skydda grundläggande mänskliga rättigheter, däribland rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl. Unga Jehovas vittnen i Armenien kan nu fullgöra sina skyldigheter mot myndigheterna på ett sätt som inte går emot deras samvete och samtidigt är till nytta för andra.”

^ § 8 Bayatyan v. Armenia ([GC], no. 23459/03, ECHR 2011) var ett fall som togs upp i Europadomstolens stora kammare. Det här fallet blev en milstolpe eftersom domstolen för första gången slog fast att rätten att med hänsyn till sitt samvete vägra göra militärtjänst skyddas av artikel 9 (tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet) i Europakonventionen.