Gå direkt till innehållet

19 FEBRUARI 2020
INTERNATIONELLA NYHETER

Världens första kompletta bibel på teckenspråk

Världens första kompletta bibel på teckenspråk

Den 15 februari 2020 presenterades den sista delen av Nya världens översättning av Bibeln på amerikanskt teckenspråk (ASL) av broder Geoffrey Jackson, medlem av den styrande kretsen. Detta är den första kompletta teckenspråksbibeln i världen. Broder Jackson gjorde den här fantastiska pålysningen vid överlämnandet av det nya översättningskontoret för ASL i Fort Lauderdale i Florida i USA. Programmet hölls i Jehovas vittnens sammankomsthall i West Palm Beach i Florida.

Det var mer än 2 500 på plats, och ytterligare 15 635 kunde se och höra programmet tack vare att det strömmades till Rikets salar i Belize, Dominikanska republiken, Haiti, Kanada, Trinidad och Tobago och USA. Totalt var det alltså över 18 000 som fick del av programmet.

Broder Geoffrey Jackson, medlem av den styrande kretsen, håller en intervju under programmet.

Efter överlämnandetalet presenterade Jackson den sista delen av Bibeln på ASL. Mot slutet av sitt tal sa han: ”Vi vill berätta något för er – någonting väldigt speciellt. Nu när bibelboken Job släpps finns hela Nya världens översättning. ... Så vitt vi vet är Jehovas vittnen den första organisation eller grupp som har gett ut hela Bibeln på ASL. Och förmodligen är det också den första kompletta Bibeln någonsin på teckenspråk.”

Totalt har det tagit 15 år att översätta Bibeln till ASL. År 2004 godkände den styrande kretsen att Nya världens översättning skulle översättas till ASL. Två år senare släpptes Matteusevangeliet, och sedan släpptes resterande delar av de kristna grekiska skrifterna successivt fram till och med 2010. De senaste tio åren har de hebreiska skrifterna släppts, med Job som sista bibelbok.

De döva har haft stor nytta av Nya världens översättning på ASL. Isias Eaton, en förkunnare som var med vid programmet, säger: ”När jag såg Nya världens översättning första gången kunde jag inte hålla tillbaka tårarna. Jag fick inte gåshud när jag läste Bibeln på engelska, men så fort jag började se Bibeln på teckenspråk började tårarna rinna.”

Den här översättningen har även hjälpt förkunnarna i teckenspråksförsamlingar att predika. David Gonzalez, en av dem som översätter till ASL på översättningskontoret, säger: ”Den här bibelöversättningen har hjälpt mig att förstå sanningen mer helt och fullt, och det har gjort mig frimodigare i tjänsten. Innan vi hade Bibeln på ASL kände jag mig osäker och hoppades att den jag pratade med inte skulle ställa någon svår fråga. Men nu när vi har hela Bibeln är jag redo – jag känner mig trygg och säker.”

Nicholas Ahladis, som hjälper till med att samordna arbetet vid Translation Services på Jehovas vittnens huvudkontor i Warwick i delstaten New York, berättar: ”Arbetet som gjorts för att översätta Bibeln till ASL är något som även andra teckenspråk har stor nytta av. Delar av Bibeln finns nu på 17 teckenspråk, och fler är på gång.”

Nya världens översättning på ASL kommer helt säkert att nå hjärtat hos många och hjälpa dem att komma ännu närmare Jehova tack vare att de får del av hans ord på sitt eget språk. (Apostlagärningarna 2:6)