Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

13 MARS 2014
INTERNATIONELLA NYHETER

Jehovas vittnen släpper reviderad bibelöversättning med stor stil

Jehovas vittnen släpper reviderad bibelöversättning med stor stil

NEW YORK. Som ett led i att göra Bibeln tillgänglig för så många som möjligt släpper Jehovas vittnen nu 2013 års revision av den engelska Nya världens översättning av Den heliga skrift med stor stil. Den här utgåvan, som trycks i USA och Japan, kommer att ha en första upplaga på 424 000 exemplar.

Standardutgåvan av Nya världens översättning släpptes under ett särskilt möte för Jehovas vittnen den 5–6 oktober 2013. Mötet överfördes till 31 länder. Man har inte gjort en så här omfattande revision av översättningen sedan 1984. Den 7 oktober 2013 gjordes den tillgänglig i en ny app, JW Library, som har laddats ner närmare 1,4 miljoner gånger. Den reviderade Nya världens översättning finns också att läsa i olika format på jw.org.

Alla format av den reviderade Nya världens översättning innehåller närmare 60 000 parallellhänvisningar som hjälper läsaren att få en bättre förståelse av de bibliska skildringarna och deras sammanhang. Det finns också ett avsnitt i färg med kartor, tabeller och skisser som ger en inblick i vardagen för dem som levde på Bibelns tid. I ett tillägg förklaras sådana ämnen som principerna bakom bibelöversättning och hur Bibeln har skrivits ner och bevarats.

I 1984 års utgåva av Nya världens översättning fanns redan Guds egennamn omkring 7 000 gånger i bibeltexten. Men ytterligare efterforskning om förekomsten av Guds namn i de äldsta bibelhandskrifterna, bland annat Dödahavsrullarna, har gjort att 2013 års revidering av Nya världens översättning innehåller Guds namn på ytterligare sex ställen. Dessa ställen finns i Domarboken 19:18; 1 Samuelsboken 2:25; 6:3; 10:26; 23:14; 23:16. Tillägget beskriver också hur Guds namn används i forntida hebreiska och grekiska, och även förekomsten av det i bibelöversättningar på flera nutida språk och dialekter.

Jehovas vittnen har länge arbetat med att översätta, trycka och sprida Nya världens översättning, och den har fått goda omdömen av bibelkännare på grund av dess exakthet. Hela översättningen släpptes först på engelska 1961. År 1963 rapporterade The New York Times att den skulle komma på ytterligare sex språk, vilket hade pålysts vid Jehovas vittnens sammankomst på Yankee Stadium. Sedan dess har vittnena gett ut översättningen på mer än 120 språk. På senare år har New World Bible Translation Committee arbetat med att revidera Nya världens översättning för att modernisera språket och förtydliga vissa bibliska uttryck. Den har därför blivit mer läsvänlig och lättare att förstå.

”Vi blev mycket glada när vi fick de första utgåvorna av Nya världens översättning för mer än 50 år sedan, och vi är ännu gladare nu när vi fått den senaste revideringen”, säger J. R. Brown, en talesman vid Jehovas vittnens huvudkontor. ”Genom att använda ett språk som är korrekt, värdigt och levande vill vi att alla människor ska kunna förstå Bibeln.”

Presstalesman:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000