NEW YORK. Jehovas vittnen är i full färd med att planera för sina sammankomster och den världsvida kampanjen med att bjuda in allmänheten till dem. Årets tema är ”Guds ord är sanning”. Jehovas vittnen startar den här sammankomstserien i USA under maj, och sedan fortsätter det att hållas sammankomster runt hela jorden fram till slutet av december.

”Sammankomsttemat det här året är intressant eftersom det betonar något som är viktigt för alla Jehovas vittnen”, säger J. R. Brown, presstalesman för Jehovas vittnen i USA. ”Familjer bland Jehovas vittnen tycker att Bibeln ger den mest tillförlitliga vägledningen och de bästa råden i de svåra tider vi lever i. Och vi känner att allmänheten också skulle tycka om och ha nytta av det varierande och praktiska programmet.”

Brown betonar att Jehovas vittnen tycker att det är viktigt att studera Bibeln. Varje vecka avsätter familjer bland Jehovas vittnen en hel kväll för att studera Bibeln, något som brukar kallas ”den andliga familjekvällen”. ”Vid sammankomsten i år kommer familjer och enskilda individer att få nytt och fräscht material som de kan använda när de studerar Bibeln”, tillägger Brown. ”Vi Jehovas vittnen ser varje år fram emot att få något nytt på våra sammankomster.”

Tider och platser för 2013 års områdessammankomster ”Guds ord är sanning” finns på Jehovas vittnens officiella hemsida, jw.org. Journalister kan kontakta Jehovas vittnens kontor för att få mer information och även få namn på lokala kontakter om de vill skriva en artikel om sammankomsten.

Presstalesman:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000